Jsou dnešní absolventi horší než ti před deseti nebo dvaceti lety? Nebo naopak svým rozhledem a dovednostmi předchozí generaci přerůstají? Připravuje škola studenty na praxi dostatečně? Tahle debata se v posledních letech vede v podstatě v každém oboru a vždy se najdou hlasití zastánci jednoho či druhého extrému.

Není se čemu divit. Moment, kdy student získává a dokončuje vzdělání a následně nastupuje do prvního zaměstnání je klíčový. Nejen pro něj a jeho kariéru. V době, kdy je na trhu nedostatek kvalifikovaných expertů, je to extrémně důležité i pro firmy, potažmo pro ekonomiku a celou společnost. Jinými slovy: od toho, jak dobře jsou studenti připraveni na praxi, se potom do značné míry odvíjí blahobyt všech okolo. 

V oblasti auditu nebo profesionálních služeb ekonomického zaměření obecně, těžko by se hledal člověk s větším, živějším a detailnějším přehledem o dnešní a někdejší úrovni studentů a absolventů, než je partner PwC Petr Kříž. 

Petr sám samozřejmě vysokou školu vystudoval (konkrétně VŠE), ale to je přeci jen už poměrně dávno. Od té doby se pohybuje velmi intenzivně na obou dotčených stranách - jak v akademické sféře, tak v praxi. Pravidelně na VŠE přednášel o auditování bank a finančních institucí, což je jeho celoživotní expertiza.

Zároveň aktuálně působí ve dvou důležitých institucích českého vysokého školství. Jednak ve vědecké radě Fakulty financí a účetnictví VŠE, tedy orgánu, který má za úkol dohlížet na odborné směřování instituce, která vysílá do světa významnou část budoucích českých auditorů. Zde projednává koncepci fakulty nebo změny ve výukových programech. Vedle toho je Petr spolu s emeritním rektorem, několika poslanci nebo kardinálem členem i správní rady Univerzity Karlovy, tedy orgánu, který dohlíží na směřování a hospodaření největší a nejstarší české univerzity.

Ještě víc samozřejmě zná onu praktickou část rovnice. Auditorskou profesi v Česku pomáhal od začátku spoluutvářet a definovat její standardy. Byl prezidentem Komory auditorů ČR i evropské auditorské federace (FEE).

No a samozřejmě vede svůj tým v PwC a za kariéru mu “pod rukama” prošly stovky začínajících auditorů. Dodnes se na pohovorech potkává s adepty, kteří řady auditorů v PwC rozšiřují.

Takže: jak mladé lidi  připravovat na praxi a jak je ve dnes ve skutečnosti školy připravují? 

“Klíčové je podle mne naučit mladé lidi myslet, řešit problémy, používat vědomosti a vyhledávat informace. To je ta nejlepší výbava do praxe, která se neustále vyvíjí,” vysvětluje Petr s tím, že se to podle jeho názoru v poslední době českým vysokým školám daří. 

Bezesporu podle něj nastává posun v tom, že střední a mladší generace učitelů se zkušenostmi ze zahraničí tento trend prohlubuje. “I když stále to v českém konzervativním prostředí nepostupuje tak rychle, jako na nejlepších univerzitách v zahraničí. Tam je výuka mnohem víc postavená na case-studies - právě na onom řešení problémů,” vysvětluje.

Tato slova lze u Petra těžko považovat za klišé nebo módu. Během profesního života se totiž o jejich prosazování v praxi výrazně zasazoval. Hlavně při působení v auditorské komoře, kde zastával (nakonec vítězný) názor, že profese nemá být v prvopočátku otevřená jen úzkému okruhu absolventů ekonomických směrů, ale prakticky všem vysokoškolákům. 

Opět to potvrzují dobré zkušenosti. “Například z ekonomického institutu na FSV UK k nám chodí opravdu dobří absolventi a absolventky, ti z VŠE na tom zase bývají dobře co do praktických znalostí. Ale zároveň máme i skvělou zkušenost třeba s kluky z jaderky nebo MatFyzu, kteří přicházejí vybaveni výborným kritickým myšlením. Jak funguje do detailu samotný audit se potom doučí přímo na našich vstupních školeních a následně v praxi od zkušenějších kolegů,” vysvětluje výhody otevřenějšího přístupu k absolventům.

Podobné to podle Petra Kříže je i s používáním technologií, na nichž je dnes auditní praxe z velké části postavena. V tom je možná největší rozdíl oproti minulosti a dá se předpokládat, že rychlý rozvoj a automatizace práce s daty bude pokračovat. “Já jsem se na škole učil programovací jazyk Fortran, což je dnes už v podstatě prehistorická a nepoužívaná věc. Jenže naučí vás logiku toho, jak výpočetní technika data zpracovává. A potom je pro vás jednodušší naučit se používat nástroje jako je AlteryX nebo Power BI, které využívá audit dnes,” dodává Petr Kříž.