Na základně rozhodnutí ministerstva financí je možné podat bez pokut a úroků z prodlení přiznání k silniční dani za rok 2020 a k dani z nemovitých věcí za rok 2021 až do 1.4.2021. Stejně jako u některých jiných daní v minulém roce ministerstvo využilo institutu prominutí příslušenství k silniční dani a dani z nemovitých věcí všem daňovým subjektům.

Rádi bychom upozornili, že se nejedná o posunutí termínu pro podání přiznání, který nadále zůstává 1.2.2021. Pokud však poplatník podá přiznání do 1.4.2021, nehrozí mu pokuta ani případné úroky z prodlení. Jestliže se však opozdí s podáním přiznání více, např. podá přiznání až 2.4.2021, vypočítají se úroky z prodlení u silniční daně již od 1.2.2021. Platba daně z nemovitostí zatím zůstává beze změny, tedy do 31.5.2021, resp. 30.11.2021.***

Matěj Čaňo, Barbora Šťastná 
PwC | Daňové a právní služby