K uplatnění osvobození od daně z příjmů v případě prodeje vybraných nemovitých věcí, například rekreačních staveb či lesů, bude nově nutné splnit časový test 10 let mezi nabytím vlastnického práva a prodejem nemovitosti. Dosud platil časový test 5 let.

“Novinkou je možnost osvobození tohoto příjmu i když neuplyne časový test, a to v případě, že poplatník použije získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby. Tato možnost osvobození doposud platila zejména pro prodej domu či bytu, ve kterém měl poplatník své bydliště méně než 2 roky před prodejem,” dodává partner PwC a daňový expert Tomáš Hunal.
 
Dvouletá lhůta zůstává pro osvobození příjmů z prodeje domu či bytu, ve kterém měl poplatník své bydliště déle než 2 roky bezprostředně před prodejem. Prodloužení časového testu se týká nemovitostí pořízených od 1. ledna 2021, rozhodující je datum podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.