• Globální ekonomika by se měla do konce roku 2021 vrátit na předkrizovou úroveň produkce a v průběhu roku růst o přibližně 5 %.
  • Oživení se bude lišit napříč odvětvími, zeměmi a kvůli mutacím a vývoji COVID-19 může být nerovnoměrnější, než se původně očekávalo.
  • Země jako Velká Británie, Německo nebo Japonsko se letos zřejmě návratu na předkrizovou úroveň nedočkají.

Predikce Global Economy Watch 2021 publikovaná ekonomy PwC předpokládá, že globální ekonomika poroste v roce 2021 přibližně 5% rychlostí (podle tržních směnných kurzů). Bude se tak jednat o nejrychlejší tempo zaznamenané v 21. století. Globální ekonomiku jako celek by tento růst měl vrátit na předpandemickou úroveň do konce roku 2021 nebo počátkem roku 2022.

I když se růst vrátí, bude nerovnoměrný a bude záviset na úspěšném a rychlém očkování populace a pokračování fiskálních, měnových a finančních zásahů v největších ekonomikách světa. Dalším klíčovým tématem bude, jak tlak na oživení a růst ovlivní investice do zelené infrastruktury, kde je potenciál k bodu obratu v boji proti změně klimatu.

Navzdory předpokládanému růstu je ale nutné počítat s tím, že období příštích tří až šesti měsíců bude náročné, zejména pro země severní polokoule, které procházejí zimními měsíci, a nadále jim proto v souvislosti s COVID-19 hrozí lokální či úplné lockdowny. Produkce v některých vyspělých ekonomikách by se proto mohla ještě v prvním čtvrtletí snížit a celkový růst se pravděpodobně zrychlí ve druhé polovině roku, kdy se očekává, že velké vyspělé ekonomiky budou mít proočkovány alespoň dvě třetiny populace.

„Charakteristickým rysem oživení bude jeho nerovnoměrnost. Například Čína už překonala co do objemu ekonomiky svou předpandemickou úroveň. Ale u dalších důležitých ekonomik, zejména těch založených na službách nebo exportu, není pravděpodobné, že se vrátí na někdejší úroveň ještě letos. To se týká například Velké Británie, Francie, Španělska, ale i Německa nebo Japonska,” uvádí Barret Kupelian, hlavní ekonom společnosti PwC.

V ekonomikách, jako je Velká Británie, Francie, Španělsko a Německo, zároveň Kupelian předpokládá zvýšení míry nezaměstnanosti, přičemž většina postižených pracovních míst bude pravděpodobně patřit mezi ty hůř odměňované, což prohloubí nerovnosti příjmů ve společnosti.

„Jakmile bude virus pod kontrolou, pozornost politiků se musí zaměřit na položení základů udržitelného a inkluzivního růstu se zvláštním zaměřením na vytváření pracovních míst a prosazování agendy zelené ekonomiky. Lídři byznysu musí nyní plánovat růst a investice, včetně klíčového aspektu zvyšování kvalifikace jejich stávající pracovní síly,“ dodává Kupelian.

V souvislosti s těmito světovými trendy je nutné vnímat i situaci v České republice. „Česká ekonomika v porovnání s Evropskou unií vykazuje znatelně vyšší inflaci a nižší nezaměstnanost. Přesto se nastíněným globálním ekonomickým trendům nevyhne. Nutně dojde ke zvýšení sektorové a příjmové nerovnosti a vládní politika by se měla zaměřit na rekvalifikace a zvýšení flexibility pracovní síly i kapitálu. Zároveň by programy měly podpořit investice řešící klimatické otázky a digitalizaci,” komentuje výhled ekonom a partner českého PwC Petr Kříž.