V souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí dochází od 1. ledna 2021 k významné změně týkající se uplatnění úroků z hypotéky. U hypotečních úvěrů, které byly použity na financování bytové potřeby obstarané od 1. lednu 2021, dojde ke snížení maximálního ročního limitu pro odpočet úroků z hypotečních úvěrů z dosavadních 300 tis. Kč na 150 tis. Kč. To limituje zejména nové majitele dražších bytů a domů nebo dlužníky s hypotékami na kratší dobu. 
Formulace novelizovaného ustanovení zákona zatím ale vyvolává určité nejasnosti ohledně praktické aplikace a zavedení nového pojmu „obstarání bytové potřeby“ . Klíčové je dle vyjádření finanční správy posouzení, zda obstarání bytové potřeby, která je financovaná z hypotečního úvěru, započalo před lednem 2021, anebo později. Pokud k obstarání bytové potřeby došlo až po lednu 2021, na takové úvěry se vztahuje již „nový“ limit 150 tis Kč.
“Předmětem dosud probíhající odborné debaty je určení momentu obstarání bytové potřeby, tj. zdali se jedná o okamžik podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, podpisu úvěrové smlouvy, podpisu kupní smlouvy nebo až moment právních účinků zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,” upřesňuje dosavadní nejasnosti Tomáš Hunal, partner PwC Česká republika.