Od nového roku bude omezena možnost pronajímatelů, plátců DPH, zdaňovat pronájem nemovitostí k bydlení jiným plátcům DPH pro účely jejich podnikání. Nově takto nebude možné zdaňovat stavby určené zcela nebo převážně k bydlení, včetně přilehlých pozemků a souvisejícího právo stavby.
Takové pronájmy budou ze zákona od DPH osvobozeny. Vzhledem k absenci souvisejících přechodných ustanovení se toto pravidlo uplatní na všechny trvající a nově uzavřené nájemní vztahy tohoto typu.
“Pronajímatelům tedy doporučujeme prověření dopadů této změny na nárok na odpočet DPH na vstupu. A to jak u budoucích přímých nákladů a související režie, tak i u nákladů souvisejících s pořízením nebo technickým zhodnocením dotčených nemovitostí,” říká partner PwC a expert na nepřímé daně Martin Diviš.