Část dopadů vystoupení Spojeného království z EU jsme již zmínili v předchozím příspěvku na téma Brexit. Nyní bychom Vás rádi seznámili s dalšími důsledky této změny i s ohledem na dohodu o obchodu a spolupráci uzavřenou 24. prosince 2020. Tato dohoda je do 28. února 2021 prováděna prozatímně. Do tohoto data ji musí obě strany ratifikovat, aby vstoupila v platnost.

Vracení DPH

  • Žádosti o vrácení daně odvedené do konce roku 2020 mohou čeští a britští plátci daně podávat v režimu EU ještě do 31. března 2021. 
  • Daň odvedená v roce 2021 se bude vracet na základě pravidel pro třetí země a principu vzájemnosti. 

Severní Irsko

  • Díky výjimce má při obchodování se zbožím status členského státu EU minimálně do konce roku 2024. Jako předponu DIČ a EORI budou zdejší plátci používat "XI". 
  • Výjimka se ale nevztahuje na služby, kdy je Severní Irsko pro DPH nově třetí zemí. 
  • Mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království budou u zboží probíhat kontroly obdobné celním. 

Celní souvislosti

  • Díky uzavřené dohodě mohou společnosti využít nulových sazeb cel a nulových kvót. Musí ale prokázat preferenční původ zboží podle celních předpisů. 
  • Celní formality platí na straně EU již od 1. ledna, na straně Spojeného království budou přibývat postupně až do 1. července 2021.***
Martin Diviš, Aleš Reho 
PwC | Daňové a právní služby