6a01b7c82cd82f970b026bdeb32145200c

Záloha na daňový odpočet

Novinky 2021 | PwC Česká republika

Novela Daňového řádu umožní daňovým subjektům automatický nárok na zálohu na odpočet DPH ve výši, kterou správce daně nehodlá prověřovat, pokud bude správcem daně zahájena daňová kontrola nebo postup k odstranění pochybností. Nárok na zálohu na daňový odpočet vzniká při minimální částce 50 000 Kč a bude vyplacen bez žádosti do 15 dnů ode dne předepsání do evidence.
Cílem této změny je, ve světle související judikatury, umožnit vyplatit plátcům DPH dílčí, nespornou část nadměrného odpočtu v situaci, kdy je nadměrný odpočet jako celek prověřován a nebyl dosud vyměřen. 
“Plátci DPH tak dostanou možnost disponovat dříve finančními prostředky, které za stávající právní úpravy zůstaly ve státní kase neúměrně dlouho,” vysvětluje partner PwC Česká republika Martin Diviš.