Novela Daňového řádu umožní daňovým subjektům automatický nárok na zálohu na odpočet DPH ve výši, kterou správce daně nehodlá prověřovat, pokud bude správcem daně zahájena daňová kontrola nebo postup k odstranění pochybností. Nárok na zálohu na daňový odpočet vzniká při minimální částce 50 000 Kč a bude vyplacen bez žádosti do 15 dnů ode dne předepsání do evidence.
Cílem této změny je, ve světle související judikatury, umožnit vyplatit plátcům DPH dílčí, nespornou část nadměrného odpočtu v situaci, kdy je nadměrný odpočet jako celek prověřován a nebyl dosud vyměřen. 
“Plátci DPH tak dostanou možnost disponovat dříve finančními prostředky, které za stávající právní úpravy zůstaly ve státní kase neúměrně dlouho,” vysvětluje partner PwC Česká republika Martin Diviš.