Novela Zákona o obchodních korporacích (ZOK) mění pravidla pro vyplácení zisku. Zisk a jiné vlastní zdroje podle účetní závěrky lze rozdělit do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. Novela ZOK rovněž upravuje, že záloha na podíl na zisku se vrací do tří měsíců ode dne, kdy řádná nebo mimořádná účetní závěrka byla nebo měla být schválena, a to pro případ, že by zálohy převyšovaly „konečný“ podíl na zisku.
Současně jedním dechem novela řeší i situace, kdy zisk vyplatit nelze. To nastává v případech, kdy se vlastní kapitál společnosti sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo společenské smlouvy rozdělit. Tento test byl v dosavadním znění ZOK povinný pouze pro akciové společnosti, nově bude platit i pro společnosti s ručením omezeným a družstva.
“V dnešní nepřehledné situaci a současně nestandardních výsledcích mnohých firem způsobených pandemií Covid-19, bude znalost nových pravidel pro vyplacení zisku a jiných vlastních zdrojů jistě zásadní. Je totiž nutné předejít případům, kdy by zisk byl vyplacen neoprávněně,” uvádí změny do kontextu advokát PwC Legal Daniel Pikal.