Za účelem zajištění cenově dostupnějšího přístupu k obličejovým maskám s vyšší filtrační schopností se Ministerstvo financí rozhodlo prominout DPH na dodávky filtračních polomasek a respirátorů splňujících parametry třídy ochrany FFP2 a vyšší (přesná kritéria lze nalézt ve Finančním zpravodaji č. 8/2021). Kritéria pro prominutí nesplňují zdravotnické obličejové masky a ani různé formy roušek vyrobených z bavlny či jiných textilií nebo materiálů jako je papír. Prominutí se vztahuje na lokální dodávky masek a respirátorů uskutečněné výhradně v České republice v období od 3. února do 3. dubna 2021, přičemž hodnotu základu daně je plátce povinen uvést na ř. 26 přiznání k DPH. Pokud by plátce přesto na daňovém dokladu DPH uvedl, je povinen tuto daň i přes prominutí přiznat bez možnosti uplatnění nároku na odpočet DPH.***

Martin Diviš, Tomáš Vlk, Dita Blažková 
PwC | Daňové a právní služby