Otakar Kořínek rozhodně nepůsobí jako nějaký šprt. Když ale přes webkameru odpovídá na otázky ohledně svého zájmu o ekonomii, který trvá už roky, o úspěchu v soutěži Ekonomická olympiáda nebo snu studovat na prestižních univerzitách, jeho cílevědomost vás překvapí. Pro vítěze loňského ročníku soutěže, jejímž partnerem je i společnost PwC, je ekonomie jasný cíl a přibližovat se ji snaží i dalším studentům.

Ve druhém ročníku střední školy má jen zlomek studentů povědomí o ekonomii a jejich vztazích. Kde vznikl zájem o ekonomii ve Vašem případě?

Můj zájem o ekonomii je dlouhodobý, asi i proto nedokážu úplně říci, co ho probudilo. Asi to bude znít zvláštně, ale už odmala mě zajímala ekonomická témata.

Do ekonomické olympiády jste se tedy přihlásil sám, nebo jste se zúčastnili jako celá třída?

Bylo to tak, že naši školu přihlásil jeden z vyučujících a nám žákům nabídl, že se může zúčastnit, kdo bude chtít. Zúčastnilo se nás tedy více a i jeden ze spolužáků, který chodí o ročník výše, skončil v národním kole na skvělém pátém místě.

Váš zájem byl ale tak velký, že se Vám podařilo v soutěži zvítězit. Připravoval jste se na ni mimo běžnou výuku, a jak Vaše příprava vypadala?

Já jsem se připravoval pouze mimo výuku, ve škole jsme se totiž začali ekonomii věnovat až tento rok – právě v septimě. Doporučenou literaturou k soutěži byla ale učebnice Gregoryho Mankewa, kterou jsem si přečetl, a myslím, že mi pomohlo i to, že jsem si četl články například v The Economist nebo jinde.

Jak Vás tedy teď výuka ekonomie na střední škole baví, když už za sebou i díky Ekonomické olympiádě máte četbu, ke které se většina studentů dostane až na vysoké nebo při přípravě na přijímací zkoušky?

I teď mě ekonomie baví a hodně. Nejsem si jistý, zda jsem úplně reprezentativní vzorek českých studentů, protože studuji na gymnáziu PORG, kde je výuka ekonomie zahrnuta do international diploma programu (tzv. IB program). Samozřejmě je pravda, že s většinou témat, kterými se na hodinách zabýváme, jsem již obeznámen. IB economics je ale naštěstí z velké části postavena na zkoumání a analyzování skutečných příkladů. Pokud se tedy například učíme o monopolu, neprobíhá to pouze tak, že by nám učitel vysvětloval co monopol je, ale studujeme například, jaké náklady s sebou nese de facto monopol Googlu na trhu s prohlížeči. Aplikace naučených principů je pro mě určitě tou nejzajímavější částí hodin.

Když si vzpomenete ještě na jednotlivá kola Ekonomické olympiády – prošel jste několika testy i pohovorem s porotou a zvítězil jste i v jejím mezinárodním kole. Co z toho pro Vás bylo nejtěžší?

Nejtěžší pro mě bylo právě to diskuzní kolo. Nedokážu ale porovnat, zda v mezinárodní soutěži, nebo v tom českém kole. Jsem si jistý, že v národním kole jsem byl více nervózní – bylo to pro mě přece jen poprvé, co jsem se s podobným formátem zkoušky setkal.

Co Vám tedy Ekonomická olympiáda přinesla? Proč byste účast doporučil ostatním studentům?

Díky přípravě jsem si mnohem lépe osvojil ekonomické pojmy a principy a naučil jsem se dlouhodobě připravovat. Osobně teď už jenom doufám, že mi vítězství třeba pomůže otevřít dveře na vysokou školu, kterou bych rád studoval.

A bude tématem Vašeho studia ekonomie, nebo spíše žurnalistika? Protože pár ekonomicky zaměřených článků jsme si od Vás už mohli přečíst na webu Roklen24.

Rád bych zůstal u ekonomie, případně na pomezí ekonomie a financí, novinář ze mě ale asi nebude. Mým snem je studovat ve Spojených státech nebo Velké Británii. Rád bych se viděl na London School of Economics a snem je samozřejmě Cambridge nebo Oxford. V Americe je pak výběr škol loterie a i se skvělými výsledky musíte mít velké štěstí, abyste se na vybranou školu dostal, budu tedy rád za každou školu, kde bude výuka ekonomie kvalitní.

Máte na závěr tedy nějaké doporučení pro studenty, které ekonomie také zajímá?

Nejdůležitější je určitě se ekonomii co nejvíce věnovat, a to především četbou, ať už knih či časopisů. Já rád čtu například Wall Street Journal či The Economist, což jsou média, která každodenně přicházejí se zajímavými články. Vybrat pouze několik nejzajímavějších knih je pak poměrně obtížné, jelikož se s nimi v posledních letech roztrhl pytel. Určitě ale můžu doporučit knihu Thinking Fast and Slow od Daniela Kahnemana či Capitalism and Freedom nebo The Great Contraction od Miltona Friedmana. Zajímavé je určitě i sledovat současný výzkum na poli ekonomie. Favoritem je v tomto ohledu Raj Chetty, který se ve své práci dlouhodobě zabývá nerovností v americké společnosti.

Pro studenty se zájmem o ekonomii jsme pak v partnerství s INEV, který Ekonomickou olympiádu pořádá, založili spolek ECONET. Jeho cílem je sdružovat mladé lidi se zájmem o ekonomii a finance, pořádat pro ně setkání s ekonomickými a finančními experty a umožnit jim publikaci jejich textů v médiích podobně, jako se to podařilo mně. Při tom všem spolupracujeme s analytickým týmem INEV.