Plátci DPH mohou podat svá přiznání a kontrolní hlášení za měsíc únor 2021 a stejně tak zaplatit případnou povinnost k DPH do 15. dubna 2021 místo ve standardním termínu do 25. března bez rizika jakýchkoliv sankcí.
 
Ministryně financí ČR totiž promíjí pokuty za pozdní podání i úrok z prodlení vztahující se k pozdnímu podání přiznání k DPH a platbě povinnosti DPH za zdaňovací období únor 2021 za podmínky, že bude toto přiznání podáno a související povinnost zaplacena nejpozději do 15. dubna 2021. Stejné podmínky platí rovněž pro pokutu za pozdní podání kontrolního hlášení i opravných reportů (dodatečných přiznání i následných kontrolních hlášení), u kterých by lhůta končila mezi obdobím 1. 3. 2021 až 21. 3. 2021. Detaily lze nalézt ve Finančním zpravodaji č.13/2021.  
 
Ministerstvo financí tak přináší úlevy i dalším plátcům DPH, než jen těm jejichž nadpoloviční část příjmů pochází ze zakázaných nebo omezených činností. Těm byly pokuty za pozdní podání přiznání k DPH i úrok z prodlení prominuty již na konci roku 2020 na základě Finančního zpravodaje č. 38/2020 a to až do 16. 8. 2021.***
 
Martin Diviš, Tomáš Hajdušek, Dita Blažková 
PwC | Daňové a právní služby