V návaznosti na povinné testování zaměstnanců na COVID-19 a vzniklé nejasnosti v ošetření DPH se finanční správa rozhodla vyjasnit podmínky osvobození těchto služeb od DPH. Generální finanční ředitelství v oficiální informaci uvádí, že služby testování na COVID-19, ať už se jedná o povinné testování či testování na žádost samoplátců, jsou osvobozené od DPH bez nároku na odpočet. Mezi tyto služby patří nejen antigenní či PCR testování na přítomnost viru, ale i testování na přítomnost protilátek. Tento přístup bude oficiálně uplatňován s účinností od 1. dubna 2021.***
 
Martin Diviš, Tomáš Vlk, Dita Blažková 
PwC | Daňové a právní služby