Od počátku roku 2021 mají výrobci, dovozci a v některých případech i distributoři vybraných chemických látek a výrobků s jejich obsahem nové povinnosti dané evropskou a českou legislativou. 
Informace o chemických látkách nebezpečných pro lidské zdraví nebo životní prostředí, které společnosti uvádí na trh v Evropské Unii, je nově nutné uvádět do databáze PCN (Poison Centres) spravované Evropskou chemickou agenturou ECHA. Tato databáze na evropské úrovni postupně nahradí český registr CHLAP (Chemické látky a prostředky), do kterého bylo nutné údaje hlásit do konce roku 2020.
Zcela nová oznamovací povinnost pak vznikla společnostem, které uvádí na evropský trh výrobky s obsahem nebezpečných chemikálií vyšším než 0,1% hm. Informace o těchto výrobcích je nutné uvádět do databáze SCIP (Substances of Concern in Articles), kterou rovněž spravuje ECHA. 
Za nesplnění těchto povinností může být společnostem uložena pokuta až do výše 1,000,000 Kč. 
 
Rádi Vám pomůžeme s prověřením Vašich výrobků a také s podáním oznámení do uvedených databází.***
 
Martin Diviš, Michaela Vraná, Barbora Novotná 
PwC | Daňové a právní služby