• 30 % českých ředitelů hodnotí uplynulý rok jako nejtěžší ve své kariéře.
  • Častěji hodnotí uplynulý rok jako nejtěžší ředitelé menších firem.
  • Krizi z přelomu minulé dekády vnímalo jako obtížnější 29 % oslovených lídrů středních a velkých českých firem.
  • S politickým řešením pandemie ředitelé českých firem spokojení nejsou. Na vysvědčení by vládě dali čtyřku.
  1. 1 března 2021 – Česko má za sebou rok od vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemii COVIDu-19. Rok, který přinesl přes 23 tisíc ztrát na životech, vystavil zdravotnictví obrovskému náporu a vládními opatření omezil život každého obyvatele. Situace bezprecedentně dopadla i na byznys, který čelil výrazným omezením včetně přerušení výroby největších podniků a dlouhodobému uzavření maloobchodu, pohostinství, cestovního ruchu a dalších služeb.

Přesto jako nejtěžší ve své kariéře hodnotí uplynulý rok pouze 30 % generálních ředitelů tuzemských firem. Naopak 70 % uvádí, že už zažilo při řízení firmy těžší výzvy. Vyplývá to z průběžných výsledků průzkumu názorů generálních ředitelů PwC CEO Survey, kterého se doposud zúčastnilo 189 šéfů českých firem napříč obory.

Q: Byl uplynulý rok nejtěžším ve Vaší kariéře?

Firmy

Ano

Ne

Do 199 zaměstnanců

33 %

67 %

Nad 200 zaměstnanců

24 %

76 %

Celkem

30 %

70 %

(N=189, Sběr dat od 23.2. do 15.3. 2021)

Podle výsledků je zároveň zřejmé, že aktuální krize dělá větší starosti ředitelům středních firem než těm z firem velkých. Šéfové podniků zaměstnávajících do 199 zaměstnanců hodnotili uplynulý rok jako nejtěžší v 33 % případů, zatímco jen v 24 % generálních ředitelů větších firem považuje rok 2020 za nejtěžší výzvu, která je v profesním životě potkala.

Respondenti, kteří uvedli, že uplynulý rok nebyl nejtěžší v jejich kariéře, poté v doplňující otevřené otázce nejčastěji dodávali, že těžší než pandemie pro ně byla recese na přelomu první a druhé dekády tohoto století. Některý z roků 2008 až 2012 konkrétně za nejtěžší označilo celkem 29 % ředitelů (z celého vzorku 189 respondentů), což znamená, že předešlou krizi co do intenzity vnímají ředitelé zatím velmi podobně, jako tu aktuální.

Další nejčastější odpovědi už šéfové firem vztahovali ke konkrétním situacím ve své kariéře. Buď k roku, kdy jejich firma prošla velkými vnitřními změnami, nebo k prvnímu roku ve funkci ředitele či v byznysu vůbec.

„Aktuální a předešlá krize se od sebe strukturálně liší. Pokud nepatříte k nejpostiženějším odvětvím, jejichž byznys v důsledku opatření nemůže vůbec fungovat, máte nyní při řízení firmy poměrně velkou kontrolu nad provozem nebo nákladovou částí rozpočtu a můžete se snažit přizpůsobovat i aktuální těžko předvídatelné situaci. Během předchozí recese mnoho firem postihl náhlý a výrazný pokles poptávky, na který rychle reagovat nedokázaly,“ komentuje situaci Petr Smutný, partner PwC a expert na restrukturalizace s více než dvacetiletou praxí.

Odpovědi ředitelů se výrazně liší podle jednotlivých odvětví. Nejčastěji označovali uplynulý rok za nejtěžší v kariéře lídři společností podnikajících v hotelnictví, pohostinství a volnočasových aktivitách, letectví, zemědělství a zdravotnictví. Také nadpoloviční většina zástupců automobilového průmyslu označila pandemickou krizí postižený rok za nejtěžší v kariéře.

Naopak zástupci oborů, jako je chemický průmysl, komunikace nebo technologie, hodnotili uplynulý rok jako nejtěžší jen minimálně. Mezi méně postižené patří v tomto smyslu i ředitelé průmyslových výrobních firem (mimo automotive), kteří označili loňský rok za nejtěžší jen v 18 %případů.

V aktuálním CEO Survey hodnotili čeští ředitelé i vládu. Konkrétně za to, jak boj s krizí z jejich pohledu zvládá či nezvládá. Na pomyslném vysvědčení by politické vedení země dostalo horší čtyřku (průměr 4.2). Nejčastěji se přitom ředitelé uchylovali přímo k pětce (41 %), naopak jedničku neudělil vládě za řešení aktuální krize vůbec nikdo.

„Výsledek české vlády při řešení pandemie je zřejmý ze srovnání čísel se zahraničím. Atmosféra chaosu a nepředvídatelnosti je navíc zásadní překážkou pro schopnost podnikatelů reagovat na změny trhu,“ dodává poradce a partner PwC Petr Smutný.

Q: Jak pandemii zvládá česká vláda (známky jako ve škole)?

Známka

Četnost odpovědi

Průměr

1

0 %

 

2

4 %

3

17 %

4

38 %

5

41 %

Celkem

 

4.2

(N=189, Sběr dat od 23.2. do 15.3. 2021)

Vzhledem k volebnímu roku jsme se ředitelů ptali i na to, jak se podle nich v posledních čtyřech letech zlepšily podmínky k podnikání v Česku. I když v tomto ohledu byli šéfové českých firem smířlivější, ani zde si vláda příliš dobré hodnocení neodnáší.

Mezi nejčastější odpovědi lídrů byznysu patří možnosti, že se podmínky spíše zhoršily (37 %) nebo zůstaly stejné (36 %). Nějakou formu zlepšení zaznamenala v uplynulém vládním období pětina oslovených ředitelů. Výrazného zlepšení si všimlo jen 1 % odpovídajících.

Q: Jak se podle Vás během posledních 4 let změnily podmínky pro podnikání?

Odpověď

Četnost

Velice se zlepšily

1 %

Spíše se zlepšily

19 %

Zůstaly stejné

36 %

Spíše se zhoršily

37 %

Velice se zhoršily

7 %

(N=189, Sběr dat od 23.2. do 15.3. 2021)

O PwC CEO Survey 2021

CEO Survey je unikátní soubor dat a analýz, který ukazuje, jak se na svět dívají přední představitelé významných firem. Průzkum a následná studie řeší jak tradiční ekonomické otázky tvořící souvislou časovou řadu, tak i aktuální témata. Globální síť PwC letos zveřejnila 24. průzkum názorů generálních ředitelů, česká verze tento rok vznikne podvanácté. Data uvedená v této tiskové zprávě jsou průběžné výsledky zveřejněné vzhledem k výročí zavedení nouzového stavu v Česku. Celý dotazník je ředitelům firem otevřen až do 22. 3. 2021. Více informací na pwc.cz/ceo.

O PwC

V PwC usilujeme o budování důvěry a řešení důležitých problémů ve společnosti. PwC je sítí firem s více než 284 tisíci lidmi ve 155 zemích světa. Poskytují kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují jejich klienty při dosahování jejich cílů. Více se o PwC dozvíte na www.pwc.com/cz. Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.