Finanční správa pokračuje v kontrolách převodních cen, mezi roky 2014-2019 provedla 2182 kontrol zaměřených na převodní ceny mezi spojenými osobami. Výsledkem je doměřená daň z příjmů ve výši 3,2 mld. Kč a zvýšení daňového základu o 39 mld. Kč.

Problematika převodních cen je celosvětově vnímána jako vysoce riziková oblast, proto doporučujeme klientům, aby jí věnovali pozornost. Jedním z institutů, jak omezit případná rizika u vnitroskupinových transakcí, je žádost o závazné posouzení pro stanovení převodních cen. Společnosti mají možnost požádat předem finanční úřad o odsouhlasí metodologie, kterou používají, příp. plánují použít pro stanovení převodních cen u transakcí se spojenými osobami. Získají tak 100% jistotu, že schválenou metodologii nebude finanční úřad rozporovat v průběhu daňové kontroly.

Dle tiskové zprávy Ministerstva financí považuje závazné posouzení za vhodný institut pro předcházení daňové kontrole i Tatjana Richterová (generální ředitelka GFŘ).

Detailnější informace o závazném posouzení najdete v níže uvedené příloze.

Natalia Pryhoda, Petr Baloun 
PwC | Daňové a právní služby

Download Závazné posouzení převodních cen