Agilní způsob řízení je praxe, o kterou se snaží v mnoha firmách. Jak už to ale bývá, nejtěžší je začít. A vzhledem k tomu, že s „agile“ je navíc spojená i celá terminologie, může být ten začátek náročný dvojnásob. Jak ale ukazuje náš příběh o IT manažerce Kláře a její domácnosti, díky práci „agile“ můžete dosáhnout úžasných výsledků. Naše agilní pohádka vám navíc základní termíny spojené s „agile“ představí.

Jednoho dne se Klára, matka čtyř dětí a úspěšná manažerka v IT firmě, vrátila domů z práce a zjistila, že se její dům v průběhu domácí online výuky jejích dětí začíná měnit na skládku komunálního odpadu.

Zhodnotila, že přišel ten správný čas, aby se její děti naučily dvě nejdůležitější věci v životě každého člověka – samostatně si uklízet a pracovat „Agile“.

„Děti, náš domov začíná vypadat, jako bychom nežili v koronavirové krizi, ale uprostřed zombie apokalypsy,“ přednesla Klára. „Proto je načase, abyste poznaly pravý smysl přísloví »bez práce nejsou koláče« a s touto situací něco udělaly.“

Matka blíže obeznámila děti s celou situací a nezapomněla důkladně vysvětlit, že ona si bude celý víkend užívat zaslouženého odpočinku. Zamítla jakékoliv pokusy o odpor a důkladně popsala věci, které bude na konci víkendu kontrolovat. Protože Klára v IT pracovala už celou řadu let a nedokázala si vzpomenout na české názvosloví, pojmenovala tento seznam jako akceptační kritéria. Všechny úkoly je potřeba dokončit během nejbližšího víkendu. Toto časové období představuje dvoudenní sprint.

Nejstaršímu synovi Klára taktéž přiradila roli „Product ownera“. Bude zodpovědný za celou tuto komplexní aktivitu a dodržení akceptačních kritérií. Ostatní děti budou v roli „Squad memberů" a budou vykonávat všechny potřebné úlohy.

Otec zatím celou tuto aktivitu pozoroval z dálky a snažil se, aby také nedostal vlastní náročnou úlohu. Když to však vypadalo, že děti začnou kopat na zahradě studnu, otci se jeho milovaných dětí zželelo a nabídl jim, že bezplatně zastane roli „Scrum Mastera“. Když se děti okamžitě zeptaly, co to znamená, otec jim promptně vysvětlil, že jim bude pomáhat s metodologií, zadáním od maminky a řešením problémů, ale rozhodně nebude dělat práci za ně.

Pod dohledem zkušeného „Scrum Mastera“ si děti na začátek zorganizovaly „Sprint planning. Na něm se dohodly, co všechno bude třeba za víkend stihnout a sestavily si seznam úkolů. Tento seznam si označily jako „Sprint backlog“. Zadané úlohy si děti mezi sebou rozdělily podle svých zkušeností a preferencí a oficiálně začaly svůj dvoudenní sprint.

Po těchto náročných ceremóniích totiž dětem už nic nebránilo v tom, aby se pustily do práce. Rozprchly se po domě a začaly plnit své úlohy podle předem stanovené priority. Otec – „scrum master“ zpovzdálí radil, kde najdou čisticí prostředky a potřebné náčiní. 

V neděli ráno se všechny děti po dlouhém a tvrdém spánku vzbudily na plánovaný „stand-up“. Na tomto krátkém domácím meetingu stručně zhodnotily aktuální postup a nejstarší syn připomenul ty nejdůležitější úkoly. Dcera Anetka si postěžovala, že nestíhá vysát a vytřít podlahy v celém domě, protože podcenila náročnost této úlohy. Ostatní děti jí slíbily, že jí pomohou hned, jak dokončí ty vlastní.

Večer se unavené děti sešly s odpočatou maminkou Klárou. Ta je pochválila a zhodnotila úspešnost celé akce. Za dobře splněná akceptační kritéria všechny děti odměnila sladkostmi. Nemohla si ale nevšimnout, že některé části ještě teprve bude potřeba dotáhnout. K nadšení maminky bohužel nepřispělo, že v některých šatních skříních místo vzorných komínků našla spíše hromádky, u kterých hrozí, že v momentě, kdy otevře dveře, vše vypadne. Proto vytvořila dlouhodobější produktový backlog“, na kterém mohou děti pracovat další víkendy a díky tomu zlepšovat výsledek svého snažení. Během týdne se může některým úlohám změnit priorita, případně se může stát, že je tým vůbec nebude muset vykonávat. Proto by si děti před dalším víkendem měly zorganizovat „backlog refinement“, na kterém produktový „backlog“ upraví podle aktuální situace.

Asi moc nepřekvapí, že děti představa dalších podobných sprintů zděsila – lekly se, že budou muset celý proces opakovat donekonečna. Otec je ale rychle ujistil, že časem jim všechny opakující se úlohy zaberou mnohem méně času. Navrhl proto organizaci retrospektivy, která každému umožní vyhodnocení jeho úspěchů a neúspěchů, aby se z nich mohl poučit. Po krátkém brainstormingu rodiče slíbili, že v průběhu týdne nakoupí lepší čistící prostředky a nový vysavač, protože ten starý už dosluhuje. Děti zase napadlo, že si některé úlohy vymění a díky tomu zvýší svoji efektivitu. 

Po několika sprintech zářil dům čistotou, maminka s otcem štěstím a děti si uvědomily, že spoluprací a dobře strukturovanou „Agile“ metodologií zvládnou hory přenášet.

 

Technology Consulting