Ministerstvo financí rozšířilo generální prominutí DPH na prodej respirátorů kategorie FFP2 a vyšší, diagnostických zdravotnických prostředků pro testování na COVID a očkovacích látek. Prominutí se doposud týkalo pouze tuzemských dodání takového typu zboží. Nově se vztahuje rovněž na zboží pořízené z jiných členských států EU a na dovoz ze zemí mimo EU. DPH je prominuta u dodávek uskutečněných do 3. června 2021 v případě filtračních masek a respirátorů a do 31. prosince 2022 v případě očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 a diagnostických prostředků pro testování tohoto onemocnění. Více informací lze nalézt ve zpravodaji č. 18.***

Martin Diviš, Tomáš Vlk, Dita Blažková 
PwC | Daňové a právní služby