• Růst výnosů vlastní firmy letos očekává 71 % ředitelů českých ředitelek a ředitelů
  • Celkem 44 % ředitelů zaznamenalo kvůli pandemii COVID-19 pokles výnosů. Z nich 68 % očekává, že se jejich společnost na předkrizovou úroveň vrátí nejdříve v příštím roce
  • Za největší hrozbu pro svůj byznys ředitelé nepovažují pandemii, ale nekvalitní a nepředvídatelnou legislativu

Víra ředitelů českých firem v růst výnosů vlastních společností je letos vzhledem k okolnostem pandemické krize poměrně vysoká. Vyšší výnosy oproti loňskému roku očekává celkem 71 % ředitelů. To je sice nižší hodnota, než na jakou jsme byli zvyklí v uplynulých letech konjunktury (průměr let 2015 až 2020 činil 81 %), zároveň se ale jedná o výrazně optimističtější výhled, než jaký ředitelé nabízeli během recese na začátku minulé dekády (58 % a 59 % v letech 2012 a 2013).

Vyplývá to z finálních výsledků 12. ročníku českého průzkumu názorů generálních ředitelů PwC CEO Survey, kterého se v březnu 2021 zúčastnilo 260 ředitelů českých firem.

„Výsledky, zejména část značící důvěru v růst výnosů vlastních firem, působí vzhledem k situaci optimisticky a restart ekonomiky by mohl být poměrně rychlý. Opírají se jak o roční zkušenosti a adaptaci firem samotných, tak i o příznivé signály ze světa spojené hlavně s vakcinací. Například ve Velké Británii je vidět, že s rostoucí proočkovaností populace přibývá i zakázek a byznys se vrací do kondice,“ interpretuje data z české CEO Survey 2021 řídící partner PwC Česká republika Jiří Moser.

CAO1

Optimismus ředitelů v CEO Survey tradičně znamená dobrou zprávu i pro českou ekonomiku jako celek. Historicky totiž křivku této prognózy kopíruje následně i statistiky naměřený vývoj HDP. Z grafu se výrazněji vymyká pouze ukazatel loňského roku. To souvisí s povahou aktuální krize, kterou nikdo z respondentů loňského ročníku (sběr dat probíhal v prosinci 2019) nečekal.

Základním znakem současné krize je, že dopadá na různé obory s odlišnou intenzitou. Zatímco 44 % ředitelů uvedlo, že pandemie COVID-19 jejich výnosy snížila, 30 % zaznamenalo i navzdory těžké celkové ekonomické situaci růst výnosů svých firem. U 26 % firem zůstaly výnosy obdobné.

Z těch ředitelů, kteří uváděli pokles, očekává 32 % návrat na předkrizové hodnoty už během letošního roku. Největší část (51 %) očekává předpandemickou formu až v roce 2022. Ještě pozdější návrat na někdejší hodnoty potom očekává 17 % ředitelů.

CAO2

Aktuální CEO Survey řešil také to, jak rok pandemie a s ní spojených omezení změnil byznys jako takový. Nadpoloviční většina (58 %) uvádí, že COVID-19 zasáhl jejich dodavatelský řetězec. Celou pětinu (20 %) dokonce donutila pandemie systém dodavatelů změnit, 12 % respondentů upřesnilo, že vyměnilo zahraniční dodavatele za lokální.

Více než polovina ředitelů (51 %) uvádí, že je COVID-19 donutil zaměřit se více na zákazníky či odběratele v Česku. Za dostatečnou označilo státní pomoc zasaženým podnikům 44 % ředitelů. A konečně: celých 94 % ředitelů předpokládá, že letošní rok přinese zvýšenou míru insolvencí a konkurzů.

“Vládní moratoria na podávání insolvenčních návrhů na čas sejmula z firem tlak a tím také snížila počet insolvencí, který je v současnosti výrazně pod normální hodnotou. Dá se ale očekávat, že krátce po uvolnění současných opatření přijde vlna krachů a restrukturalizací firem, které už nyní technicky insolventní jsou. Budeme tedy pravděpodobně svědky situace, kterou z minulé krize nepamatujeme. Většina firem bude těžit z oživení, ale zároveň se podstatná část společností bude snažit odvrátit svůj krach,” říká partner PwC a expert na restrukturalizace Petr Smutný.

CAO3

Zajímavý je i pohled na hrozby, u kterých se čeští ředitelé obávají dopadu na svůj byznys. Zatímco na globální úrovni podle předpokladů zvítězila jako hrozba číslo jedna pandemie a v západní Evropě a Severní Americe se na vrcholu umístily kybernetické hrozby, čeští CEOs mají v této kategorii vlastního „vítěze“.

Celkem 81 % ředitelek a ředitelů totiž uvedlo, že se nejvíce obávají „nekvalitní legislativy a jejích těžko předvídatelných změn“. Do první pětice hrozeb se dostala dále pandemie (obává se jí 78 % českých ředitelů), přílišná regulace (77 %), dostupnost kvalifikovaných zaměstnanců (71 %) a rostoucí daňové a odvodové zatížení (71 %).

„Nekvalitní legislativa může vyústit v řadu problémů, jako je například výklad nových zákonů závisející na vlastním uvážení jednotlivce nebo náklady spojené s přizpůsobením novým zákonům, jež však mohou být vyššími instancemi později zrušeny. Na seznamu potíží hrozících pro firmy je i nejistota daňové politiky. Zatímco vlády jednotlivých států zasahují do chodu byznysu prostřednictvím podpůrných balíčků, generální ředitelé sledují kumulaci dluhů a jsou si vědomi toho, že změny v překombinované daňové politice jsou nevyhnutelné. Od fyzických i právnických osob se bude očekávat, že splatí svůj podíl,“ komentuje hrozby vnímané řediteli vedoucí partner daňových a právních služeb PwC Česká republika Jan Tokarski.

CAO4

Hrozba nekvalitní legislativy zaznamenala meziroční růst o 17 procentních bodů, větším „skokanem“ se v očích českých ředitelů stala jen obava z vysoké inflace (meziročně stoupla o 37 %), kterou jako hrozbu vnímá 53 procent respondentů. Naopak o 29 procentních bodů poklesla obava z růstu mzdových nákladů.

Obecně je ale pro celou tuto širokou otázku příznačné, že se čeští ředitelé celkově jmenovaných hrozeb obávají v absolutních číslech mnohem méně než jejich protějšky ze světa. Dobře je to vidět právě například na pandemii, které se v globálním průzkumu obává 91 % ředitelů, kdežto v českém „jenom“ 78 %. Velký rozdíl je potom tradičně u obavy o kyberbezpečnost, které se na globální úrovni bojí 85 % ředitelů, kdežto v Česku jen 49 %.

O PwC CEO Survey 2021

CEO Survey je unikátní soubor dat a analýz, který ukazuje, jak se na svět dívají přední představitelé významných firem. Průzkum a následná studie řeší jak tradiční ekonomické otázky tvořící souvislou časovou řadu, tak i aktuální témata. Globální síť PwC letos publikovala 24. průzkum názorů generálních ředitelů, česká verze tento rok vznikla podvanácté. Celkem se do letošního ročníku zapojili ředitelky a ředitelé 260 českých firem, odpovídali převážně během března 2021.

O PwC

V PwC usilujeme o budování důvěry a řešení důležitých problémů ve společnosti. PwC je sítí firem s více než 284 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytují kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují jejich klienty při dosahování jejich cílů. Více se o PwC dozvíte na www.pwc.com/cz. Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.

Více informací na www.pwc.com/structure.