Velká Británie umožní vrácení DPH i po 1. lednu 2021, tedy po konci přechodného období plátcům registrovaným a usazeným v ČR. Toto platí i přesto, že dosud nebyla uzavřena oficiální dohoda o vzájemnosti.

Proces podání žádosti o vratku DPH se však výrazně změní. Nově budou osoby usazené v EU povinny podat žádost prostřednictvím speciálního papírového formuláře, tedy bez možnosti elektronického podání. Mění se také období, za které se vratka žádá. Tímto obdobím bude vždy období od 1. července do 30. června následujícího roku. Žádost o vratku DPH je pak nutné podat do 6 měsíců po skončení tohoto období, tedy do 31. prosince daného roku. Prvním obdobím, za které bude možné o britskou DPH požádat, bude první pololetí roku 2021 s termínem podání do 31. prosince 2021. Při podání první žádosti britská finanční správa rovněž vyžaduje ověřený výpis z obchodního rejstříku. Více detailů o procesu podání žádosti lze nalézt na oficiálních webových stránkách britské finanční správy.

Tento postup potvrdila také česká finanční správa v následující informaci. ***

Martin Diviš, Tomáš Vlk, Dita Blažková 
PwC | Daňové a právní služby