Šéfové českých firem si uvědomují dopady činnosti jejich společností na životní prostředí, polovina z nich se klimatických změn obává. České firmy tak postupně zavádějí kroky ke snížení uhlíkové stopy a připravují se na pravidelnější informování o svých krocích v oblasti udržitelnosti. Ochrana životního prostředí by přitom neměla být jen záležitostí firem, ale měla by být i jednou z priorit vlády, vyplývá z unikátního PwC CEO Survey.

Polovina generálních ředitelů českých firem se obává klimatických změn a poškození životního prostředí. „Téma enviromentální a sociální udržitelnosti je mezi českými firmami na vzestupu. Ať už se jedná o strategii, nefinanční reporting nebo konkrétní aplikace ve formě například komunitní energetiky nebo nízkoemisní dopravy,“ uvedl partner PwC Jan Brázda zodpovědný za enviromentální a sociální aspekty ekonomiky (tzv. ESG). Ve světě je přitom téma životního prostředí ještě živější, obavy z jeho poškození má podle globálního průzkumu 72 % manažerů, uvádí letošní PwC CEO Survey.

CEO_survey_1Třetina českých ředitelů přitom potvrdila, že jejich firma už zavedla konkrétní kroky, které vedou ke snížení uhlíkové stopy. Dalších 22 % má připravenou strategii ke snížení uhlíkové stopy a další firmy alespoň začínají tím, že mají svou uhlíkovou stopu spočítánu. „Na rozdíl od západní Evropy, kde je často trend tažen poptávkou od zákazníků či business partnerů, je u nás spíše motivací regulace, tlak zahraničních mateřských společností nebo podmínky aktuálních evropských dotací,“ dodal Jan Brázda.

Právě nefinanční reporting bude velkým tématem do budoucna. V současnosti nefinanční zprávu v nějaké podobě vydává 40 % společností, dalších 18 % se chystá zahájit v nejbližší době. „V západní Evropě je již nefinanční reporting běžnou věcí a nevyhnou se mu ani české firmy. Všechny společnosti nad 250 zaměstnanců s obratem přes 50 milionů eur budou muset podle aktuální směrnice EU nefinanční reporting zavést nejpozději ve výroční zprávě za rok 2023,“ vysvětlil partner PwC Pavel Štefek.

CEO_survey_2Zmírnění dopadů na životní prostředí a klimatické změny by přitom nemělo být jen úlohou firem, ale i státu. Téměř třetina (29 %) generálních ředitelů se domnívá, že toto téma by mělo být jednou z hlavních priorit vlády, podobně přitom vyšla data i v celosvětovém CEO Survey.

Současný pandemický vývoj nicméně negativně zasahuje i budoucí plány firem v oblasti ekologie a udržitelnosti. Plných 11 % ředitelů a ředitelek připouští, že budou muset investice do udržitelnosti omezit. To je výrazně víc než ve světě, kde chce na tématech udržitelnost a ekologie šetřit jen 3 % firem.

Firmy potřebují se sociálními a ekologickými tématy pracovat i proto, že to zvyšuje jejich kredibilitu a atraktivitu u investorů. Plných 72 % private equity fondů připouští, že se vždy rozhodují právě i podle environmentálních a sociálních aspektů. „To samozřejmě vytváří i tlak na kupované společnosti. Firmy potřebují být pro potenciální investory zajímavé ze všech úhlů pohledu a snaží se tak ´zezelenat´. Už i společnosti v České republice nechtějí být v dobré kondici jen po finanční či obchodní stránce, ale stále častěji od nás chtějí pomoci i s environmentálními dopady jejich podnikání,“ vysvětlil Jan Brázda.

Rychle tak roste podíl investic, které se právě kvůli dopadům na životní prostředí neuskutečnily. Více jak polovina (56 %) oslovených zástupců fondů říká, že už někdy z plánovaného nákupu vycouvala právě kvůli sociálním či environmentálním vlivům. „Bude platit jednoduchá rovnice. Větší zájem o sociální témata a životní prostředí povede k růstu hodnoty firem a tím i k její větší atraktivitě pro investory,“ uzavřel Jan Brázda.

O PwC CEO Survey

CEO Survey je unikátní soubor dat a analýz, který ukazuje, jak se na svět dívají přední představitelé významných firem. Tedy ti, jejichž názory a rozhodnutí do značné míry formují národní i globální ekonomiku, respektive celkový vývoj společnosti a její schopnost řešit problémy. Průzkum a následná studie řeší jak tradiční ekonomické otázky tvořící souvislou časovou řadu, tak i aktuální témata. Česká verze CEO Survey letos vznikla podvanácté a historicky se do ní už zapojily stovky českých generálních ředitelů a ředitelek.