Novela zákona o DPH o tzv. e-commerce od 1. července 2021 přinese změny v oblasti režimu zasílání zboží. Jednou z novinek je změna názvosloví. V případě obchodování s fyzickými osobami z jiných členských státu se již nebude používat pojem "zasílání zboží", ale nově "prodej zboží na dálku" v případě obchodování mezi členskými státy, a "prodej dovezeného zboží na dálku" v případě, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná mimo Evropskou unii. Mezi prodej zboží na dálku nebude patřit dodání nového dopravní prostředku ani dodání zboží s montáží či instalací.

Další výraznou změnou z této oblasti bude sjednocení prahového limitu na 10 tisíc EUR, podle kterého se určuje země, kde bude potřeba odvést DPH při prodeji zboží na dálku. O této novince Vás budeme informovat v dalším článku.

Na kompletní novinky z oblasti e-commerce se podívejte na náš leták.

Download Leták-Novela-DPH-e-commerce (1)

***
Martin Diviš, Tomáš Hajdušek 
PwC | Daňové a právní služby