Finanční správa v roce 2020 provedla 249 kontrol zaměřených na převodní ceny mezi spojenými osobami, což přineslo dodatečné doměření daně z příjmů ve výši 1,4 mld. Kč a zvýšení daňového základu kontrolovaných subjektů o 7,9 mld. Kč.

Problematika převodních cen je celosvětově vnímána jako vysoce riziková oblast, proto doporučujeme klientům, aby jí věnovali pozornost. Jedním z institutů, jak omezit případná rizika u vnitroskupinových transakcí, je žádost o závazné posouzení pro stanovení převodních cen. Společnosti mají možnost požádat předem finanční úřad o odsouhlasí metodologie, kterou používají, příp. plánují použít pro stanovení převodních cen u transakcí se spojenými osobami. Získají tak 100% jistotu, že schválenou metodologii nebude finanční úřad rozporovat v průběhu daňové kontroly.

Detailnější informace o závazném posouzení najdete v níže uvedené příloze.

Download Závazné posouzení převodních cen

***
Natalia Pryhoda, Petr Baloun 
PwC | Daňové a právní služby