Evropská komise na konci dubna oznámila, že jednomu z největších technologických gigantů zaslala tzv. prohlášení o námitkách, které je důležitým krokem ve vynucování unijních pravidel hospodářské soutěže. V prohlášení Komise předběžně došla k závěru, že společnost se měla dopustit protisoutěžního jednání, neboť údajně zneužila dominantní postavení při distribuci aplikací umožňujících streamovat hudbu prostřednictvím mobilního obchodu s aplikacemi.

Z pohledu Komise je problematická zejména skutečnost, že vývojáři těchto aplikací byli nuceni při nabízení předplatného využívat jednotný mechanismus tzv. in-app purchases (tj. nákupů přímo v aplikaci), za což si vyšetřovaná společnost účtovala provizi ve výši 30 % ze všech takto zakoupených předplatných. Komisi rovněž vadily i restrikce mířící na poskytování informací o alternativních možnostech zakoupení předplatného. Gigant tímto jednáním dle závěrů Komise zvýhodnil svou vlastní streamovací službu vůči jejím konkurentům.

Stěžejní právní otázkou, kterou bude muset Komise vyřešit, je samotná definice relevantního trhu, na němž má společnost údajně dominantní postavení. Čím úžeji je trh definován, tím větší šance je, že společnost podezřelá z protisoutěžního jednání naplní definici dominantního soutěžitele. Ačkoliv dominantní postavení samo o sobě protiprávní není, dominantní soutěžitelé mají dle unijních předpisů zvláštní odpovědnost zajistit, aby jejich chování nenarušilo hospodářskou soutěž na společném trhu. Pokud chce dominantní soutěžitel případ zvrátit ve svůj prospěch, musí Komisi přesvědčit o tom, že jeho jednání k takovému narušení nevedlo.

Dojde-li Komise k závěru, že se tento technologický gigant skutečně dopustil porušení unijních norem regulujících hospodářskou soutěž, bude mu hrozit vysoká pokuta.

Je třeba dodat, že se nejedná o čistě evropský problém – velmi podobnou situací se v průběhu letošního května totiž zabýval i federální soud v Kalifornii. Bude velmi zajímavé sledovat, zdali se nakonec pohled americké justice bude od pohledu Evropské komise lišit.

Pro zajímavost je dobré připomenout, že to není poprvé, co se do hledáčku Komise dostal obchod s aplikacemi pro chytré telefony. Již v roce 2018 Evropská komise završila vyšetřování jiné technologické společnosti ve spojitosti s jeho operačním systémem rozhodnutím, dle kterého mimo jiné za protisoutěžní označila podmiňování udělení licence k využívání obchodu instalací defaultní vyhledávací aplikace a prohlížeče, jakož i dalšími závazky, které měly zabránit vývoji alternativních větví daného operačnímu systému. Evropská komise toto porušení tehdy „ocenila“ rekordní pokutou.

Filip Vlček, externí právní analytik advokátní kanceláře PwC Legal; MJur Candidate, University of Oxford