Novela e-commerce přinese změny v rámci limitu pro registraci v jiných členských státech v případě prodeje zboží na dálku. Podle současné legislativy je v případě zasílání zboží místem plnění členský stát, kde bylo zahájeno odeslání nebo přeprava zboží pouze za podmínky, že hodnota zaslaného zboží do jiného členského státu nepřekročí za kalendářní rok prahovou hodnotu, kterou si jednotlivé členské státy stanovily odlišně. Od července tohoto roku bude nastavená jednotná roční prahová hodnota ve výši 10.000 EUR u prodeje zboží na dálku souhrnně do všech ostatních členských států. Do tohoto limitu se bude započítávat i hodnota elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani. Podniky, které tento limit překročí, se tedy budou muset registrovat v každém členském státě, ve kterém má sídlo fyzická osoba přijímající zaslané zboží nebo elektronicky poskytnutou službu, nebo budou moci využít zvláštní režim jednoho správního místa. O rozšířené působnosti jednoho správního místa Vás budeme informovat v dalším článku.

Na kompletní novinky z oblasti e-commerce se podívejte na náš leták.

Download Leták-Novela-DPH-e-commerce

***

Martin Diviš, Tomáš Hajdušek 
PwC | Daňové a právní služby