Evropská komise 4. června představila nové standardní doložky o ochraně osobních údajů. Tyto doložky jsou jedním z možných podkladů pro předání osobních údajů do třetích zemí. Je však třeba upozornit na to, že jejich použití je možné pouze tehdy, jsou-li k dispozici i vymahatelná práva a účinná právní ochrana subjektů údajů.

Co představení nových doložek znamená pro správce a zpracovatele?

Úpravu stávající dokumentace, která tyto doložky využívá, a to i té týkající se smluvních vztahů započatých v minulosti.

Kolik na to mají správci a zpracovatelé času?

Rozhodnutí o standardních smluvních doložkách se stává účinným 20 dní po jeho publikaci. Po další 3 měsíce pak ještě mohou být používány stávající doložky (resp. mohou být uzavírány smlouvy, které tyto doložky obsahují). Do dalších 15 měsíců se už ale všechny smluvní vztahy musí řídit doložkami novými.

Radek Buršík, řídící partner advokátní kanceláře PwC Legal, k této právní novince uvádí: „Je všeobecně známé, že ochrana osobních údajů není jednorázová záležitost. Jedná se o kontinuální proces, a to nejen na straně správců a zpracovatelů, ale i autorit vytvářejících či dotvářejících právo. Nové znění standardních doložek o ochraně osobních údajů je toho jasným příkladem.“

***
Radek Buršík, řídící partner PwC Legal Česká republika