V souvislosti se stávající epidemiologickou situací způsobenou šířením viru COVID-19 a přetrvávající povinnosti používat ochranné prostředky dýchacích cest s vyšší filtrační účinností se vláda rozhodla znovu prodloužit prominutí DPH u dodání respirátorů do 31. srpna 2021. 
 
K prodloužení prominutí DPH dochází na základě Finančního zpravodaje č. 25/2021 u dodání respirátorů včetně pořízení z jiného členského státu EU a dovozu ze třetích zemí konkrétně od 1. července 2021 do 31. srpna 2021. Podmínky prominutí navazují na stávající prominutí DPH při dodání vyjmenovaného zboží v předchozích obdobích.***
 
Martin Diviš, Tomáš Vlk, Dita Blažková 
PwC | Daňové a právní služby