Pro zdaňovací období roku 2021 dojde ke změnám ve výši daňového zvýhodnění na vyživované děti. Zvýšení se týká druhého, třetího a dalších dětí, částka 19 404 Kč na druhé dítě se zvýší na 22 320 Kč a částka 24 204 Kč na každé třetí a další dítě se zvýší na částku 27 840 Kč.

Návrh novely zákona byl tento týden Poslaneckou sněmovnou schválen ve znění pozměňovacích návrhů Senátu a nyní čeká na podpis prezidenta.***

Tomáš Hunal

PwC | Daňové a právní služby