GFŘ zveřejnilo neoficiální český překlad Pokynů k převodním cenám v oblasti finančních transakcí, kterými OECD v únoru 2020 aktualizovala Směrnici OECD o převodních cenách a rozšířila jí tak i o pokyny týkající se aspektů převodních cen v oblasti finančních transakcí uskutečňovaných mezi spojenými podniky, které by měly přispívat k jednotnosti při uplatňování převodních cen a pomáhat předcházet sporům o převodních cenách a dvojímu zdanění. 
Zároveň GFŘ zveřejnila i Informace k těmto pokynům, ve kterých klade důraz na vnitroskupinové úvěry, cash-pooling, hedging, finanční záruky (garance) a tzv. kaptivní pojištění a zajištění.
***
Natalia Pryhoda
PwC | Daňové a právní služby