V souvislosti se stávající epidemiologickou situací způsobenou šířením viru COVID-19 a přetrvávající povinnosti používat ochranné prostředky dýchacích cest s vyšší filtrační účinností se vláda rozhodla znovu prodloužit prominutí DPH u dodání respirátorů, tentokrát do 31. října 2021.
 
K prodloužení prominutí DPH dochází na základě Finančního zpravodaje č. 31/2021 u dodání respirátorů včetně pořízení z jiného členského státu EU a dovozu ze třetích zemí konkrétně od 1. září 2021 do 31. října 2021. Podmínky prominutí navazují na stávající prominutí DPH při dodání vyjmenovaného zboží v předchozích obdobích.
 
***
Dita Blažková
PwC | Daňové a právní služby