Hliník je chemicky odolný, lehký a dobře vodivý kov, který se používá v elektrotechnice, leteckém a automobilovém průmyslu, stavebnictví a v mnoha dalších průmyslových odvětvích. Tento nenápadný prvek je v poslední době hojně diskutovaný jak evropskými firmami, tak i Evropskou komisí.

Vlivem několika současně působících faktorů, především pak ochranných opatřeních Evropské komise a politické situace v zemích hlavních vývozců (Guinea), došlo k významnému zvýšení cen hliníku, a ty tak na počátku září dosáhly nejvyšších hodnot za posledních 10 let.

Evropští zpracovatelé hliníku posledních pár měsíců bojují především s důsledky zavedení antidumpingových cel na dovoz hliníku z Číny, kdy došlo k jednorázovému navýšení ceny dováženého hliníku až o 46,7% dodatečného cla.

Jedním z řešení, které se v těchto případech nabízí, je přesunout zpracování hliníku za hranice EU a dovážet až hotové hliníkové výrobky, na které se dodatečné clo nevztahuje. S ohledem na investice spojené s tímto přesunem je ale třeba přemýšlet v širších souvislostech. Jedním z faktorů, který je třeba vzít také v úvahu, je úmysl Evropské komise zavést od roku 2026 tzv. uhlíkové clo, které bude mimo jiné dopadat i na dovoz hliníku a hliníkových produktů vyrobených mimo EU. Mechanismus uhlíkového cla je prozatím ve fázi návrhu a s postupnou implementací se počítá od roku 2023. Jedná se ale o jeden z pilířů celoevropské ekologické iniciativy “Fit for 55”, a proto je téměř jisté, že v nějaké podobě zavedené bude.

V PwC vývoj debat kolem opatření týkajících se nejen dovozu hliníku sledujeme a rádi Vám pomůžeme se v nich zorientovat a najít optimální řešení pro Vaši společnost.***

Martin Diviš, Aleš Reho
PwC | Daňové a právní služby