Největší novinkou od 1.ledna 2022 ve vykazování Intrastatu je bezesporu tzv. zjednodušené hlášení. Jedná se o možnost vykazovat údaje Intrastatu pouze jedenkrát za rok, a to zjednodušeně bez uvedení detailních údajů o zboží. Zjednodušené hlášení může zpravodajská jednotka využít, pokud nepřesáhla práh 20 mil. Kč pro vykazování v současném ani předcházejícím kalendářním roce a zároveň neobchoduje s komoditami uvedenými ve speciálním seznamu zboží. Zjednodušené hlášení se vyhotovuje zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží. Bližší informace ke zjednodušenému hlášení můžete spolu s praktickými příklady nalézt zde. ***

Martin Diviš, Tomáš Hajdušek
PwC | Daňové a právní služby