Dnes 1. října 2021 nabyla účinnosti novela DPH o tzv. „e-commerce“, která obsahuje především následující změny:
  • zdaňování u zasílání zboží (nově tzv. prodej zboží na dálku) mezi členskými státy EU
    • zrušení limitů 35 000 nebo 100 000 EUR u zasílání zboží z ČR do EU 
    • zrušení limitu 1 140 000 Kč u zasílání zboží z EU do ČR 
    • zavedení limitu 10 000 EUR 
  • zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s hodnotou nepřesahující 22 EUR ze třetí země 
  • dodání zboží prostřednictvím tzv. digitální platformy 
  • rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop)
Novela tak s určitým zpožděním zavádí změny, které již ve většině státu EU platí od 1.7.2021. Čeští plátci DPH tak již nemohou postupovat podle dosavadních pravidel.***
 
Martin Diviš, Tomáš Hajdušek
PwC | Daňové a právní služby