Co je to vlastně Lean Six Sigma? Co v dnešním světě znamená být „Lean“? 

Je to způsob myšlení a způsob práce, který pomáhá lidem dát strukturu do inovačních projektů. Lidé často ve firmách dostanou zadání „Inovujte!“. Mnohdy pak trochu tápou, z jakého konce to vzít, kde začít a jak postupovat. Lean Six Sigma jim dává kuchařku, jak na to. Konkrétně se tento přístup hodí na inovaci produktů, služeb a procesů, které firmy už dělají a umí, jen je chtějí umět ještě lépe, rychleji, kvalitněji a flexibilněji. 

Začínal jsi v PwC jako konzultant v oblasti operations management a následně jsi vedl týmy na velkých změnových projektech. Jak ses dostal k Lean Six Sigmě? 

Vyhrál jsem ji v loterii. Jako studenta mě lákalo poskytovat poradenství firmám, protože to znělo hrozně důležitě, ale neměl jsem jasnou představu, jaké projekty se pro klienty dělají. Měl jsem to štěstí, že jsem se záhy po nástupu dostal k velkému Lean projektu, kde jsem měl na starosti poměrně zajímavé věci. A protože už na VŠE jsem měl vedlejší obor provozní management, neuvěřitelně mě to chytlo a už jsem u toho zůstal. 

Takže tvé první dojmy byly pozitivní a Lean Six Sigmě jsi doslova propadl od prvního okamžiku?    

Ano, zaujala mě okamžitě, od prvního dne. Nadchl mě pohled na podnik jako systém či stroj, který je možné různými zajímavými způsoby vylepšovat. Líbilo se mi, že to zdaleka není pohled jen přes data, ale je zapotřebí se i na vlastní oči dívat, jak věci fungují a mluvit s lidmi. A to opravdu se všemi ve firmě: od těch v „první linii“ až po top manažery, a snažit se pochopit, co funguje dobře a kde je prostor něco vylepšit. 

Co tě přimělo k tomu, abys tuto metodologii využíval nejen ve své práci, ale začal předávat své zkušenosti dál jiným lidem a firmám? 

Když jsem začínal kolem roku 2009, firmy se obracely na Lean jako na způsob, jak obstát v krizi, jak se přizpůsobit, zrychlit, jak zjednodušit svoje fungování. Prvních pár let v PwC byl po našich službách velký hlad. Potom to na chvíli ustalo, ale posledních pár let poptávka razantně vzrostla, a to ze zcela opačného důvodu: firmy jedou na plnou kapacitu a nestíhají dodávat svým klientům. Nemohou snadno nabírat nové lidi, protože na trhu nejsou. A tak hledají cesty, jak se stávajícím týmem zvládnout více díky lepším procesům, technologiím i automatizaci. A to mě baví možná ještě více. Navíc mě baví předávat své zkušenosti dál a pomáhat firmám najít efektivní řešení.  

V PwC Akademii nyní vedeš Lean Six Sigma kurzy. Co kurzy pod tvým vedením účastníkům přináší a co si z kurzu odnesou? 

Od lidí ve firmách se už očekává víc než jen dobře zvládat denní byznys. Musí umět samostatně vzít nějaký proces nebo službu, najít způsob, jak může fungovat lépe či efektivněji a změny si prosadit, odkomunikovat a zavést. S tím, jak automatizace bude “požírat” operativní činnosti, bude i v budoucnu růst podíl práce na inovačních projektech. A my lidi učíme, jak změnu ve firmě doručit od A do Z. 

Jak Lean Six Sigma kurzy v PwC Akademii probíhají? Mají účastníci kurzu možnost pracovat i na nějaké reálné případové studii? 

Ano, základem je, že účastníci kurzu začnou od prvního dne školení zpracovávat projekt přímo z vlastní firemní praxe. Já i s týmem lektorů je vedeme a pomáháme jim zvolit správné metody a postupy a přinést tak jejich zaměstnavateli přínos v podobě navýšení tržeb nebo úspory nákladů. Věřím, že se všem firmám, které na kurzy vyšlou své zaměstnance, školení ve výsledku zaplatí. Rychlostní rekord drží jeden náš účastník, který do dvou měsíců po dvoudenním školení dokázal své firmě ušetřit 12 milionů Kč. Absolutní rekord pak kolega, který po školení Black Belt vytvořil pro svou firmu přínos v hodnotě 45 milionů Kč. 

Kromě vlastního projektu účastníky zahrnujeme nejrůznějšími příklady z naší praxe. Také je na konkrétních cvičeních učíme řešit reálné situace, které budou potřebovat: jak vybrat projekt, jak si sestavit tým, jak analyzovat, jak je na tom jejich proces nyní, jak najít problémy a jak navrhnout a vyhodnotit opatření, která je eliminují. Hlavně je také učíme, jak si svůj projekt obhájit, jak ho komunikovat do firmy a jak ukázat, že projekt opravdu dosáhl potřebných výsledků. 

Součástí Lean Sigma kurzů je hledání nejen efektivních, ale i inovativních řešení. O tobě se ví, že jsi velký nadšenec do inovací a chytrých řešení. Kde sbíráš inspiraci?

Hodně mi pomáhají dvě věci. Před pár lety jsem si na tři roky “odskočil” vést technologický startup a se světem mladých technologických firem jsem stále v kontaktu. Ne všechny věci lze ze startupů ale přenést do prostředí firem. Snažím se ale hledat cesty, jak tyto dva světy spojit a oživit Lean Six Sigma o koncepty, které frčí ve startupech.

Na školeních potkávám hodně lidí z různých firem. Kromě toho se aktivně účastním inovačních projektů na lokální i globální úrovni. Vidím tak kolem sebe ve firmách slabiny, které je zapotřebí řešit, ale také spoustu věcí, které dělají skvěle. A tím se rád nechám inspirovat.

Školení, jak sám říkáš, se účastní lidé z různých firem. Jak konkrétně tedy může Lean Six Sigma firmám pomoct a je možné ji aplikovat opravdu v jakékoliv firmě či oboru? 

Lean projekty odpovídají na jednu ze čtyř základních otázek: Proč to trvá tak dlouho? Proč to stojí tolik? Proč spotřebujeme tolik materiálu? Proč se děje tolik chyb? Pokud si pokládáte u vašeho procesu jednu z těchto otázek, Lean vám pomůže.

Často k nám chodí například účastníci z center sdílených služeb, kteří z místní kanceláře zajišťují finanční, IT nebo nákupní procesy pro svou mateřskou firmu po celém světě. Chtějí se naučit, jak to celé zjednodušit, automatizovat a zvládnout vše rychleji s méně chybami. 

Když děláme kurzy pro výrobní firmy, často pak řešíme zvýšení produktivity práce a strojů, snížení zásob nebo redukci nekvality. 

Lean Six Sigma se zdá být jako univerzální řešení pro všechno :-) Napadají tě i nějaké nevýhody, které se s touto metodologií pojí?  

Mít efektivní procesy je v dnešním světě naprostá nutnost pro konkurenceschopnost. Zároveň ale musí hledat příležitosti, jak řešit problémy zákazníků nejen lépe a rychleji, ale také prostřednictvím nových produktů a na nových trzích. Lean je důležitý pilíř inovace, ale sám o sobě nestačí. 

Kromě tlaku na efektivní procesy je v dnešním světě velmi aktuální i téma digitalizace a digitální transformace. Může Lean Six Sigma pomoct s nastavením digitálních procesů ve firmě? 

Není nic horšího než digitalizovat činnosti, které by vůbec nemusely existovat. Elon Musk k tomu lapidárně říká: „Když si kopete hrob, nekopejte rychleji, ale přestaňte kopat.“ Nejprve je zapotřebí se zamyslet, jak věci zefektivnit. Investice do technologií by měla nastat až poté, co jsou procesy vyladěné. 

Jsou nějaké další oblasti, které firmy v současné době řeší a kde Lean Six Sigma dokáže nabídnout řešení? 

Firmy se dnes hodně věnují robotické automatizaci procesů (RPA). Když chcete nasadit softwarového robota na proces, který nyní dělají lidé ručně, musíte nejprve změřit, kolik času a peněz proces stojí a jestli se to vůbec vyplatí. To se dělá nejen přes pohled do dat, ale často také pozorováním lidí při práci a se stopkami v ruce. Měření nákladů procesů je právě například jedna z věcí, kterou na Lean Six Sigma kurzech učíme. 

Chcete se dozvědět více o Lean Six Sigma nebo se přihlásit na kurz v rámci PwC Akademie? Zjistěte, co vše PwC Akademie nabízí https://www.pwc.com/cz/cs/the-academy.html.