V důsledku prudkého nárůstu cen plynu a elektřiny v posledních měsících rozhodlo Ministerstvo financí o prominutí DPH na dodání těchto komodit, včetně přijatých záloh na tato dodání. DPH bude prominuta, pokud povinnost přiznat daň vznikla v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021. Prominutí se vztahuje rovněž na dovoz a pořízení plynu z jiného členského státu, který nebude dodáván sítěmi nebo soustavami (např. cisternou). Zároveň Ministerstvo financí předložilo vládě návrh novely zákona o DPH, která by dodání elektřiny a plynu zcela osvobodila od DPH na dobu celého roku 2022, a to s účinností od 1. ledna 2022.

Více detailů lze nalézt ve Finančním zpravodaji 34 a oficiální Informaci finanční správy, případně kontaktujte svoji PwC kontaktní osobu.***

Martin Diviš, Tomáš Vlk, Dita Blažková
PwC | Daňové a právní služby