MF opětovně prodloužilo, tentokrát do 31. prosince 2021, prominutí DPH u dodání respirátorů včetně pořízení z jiného členského státu EU a dovozu ze třetích zemí. Podmínky prominutí navazují na stávající prominutí DPH při dodání vyjmenovaného zboží v předchozích obdobích. Aktuální rozhodnutí o prodloužení prominutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 33/2021. ***

Martin Diviš, Dita Blažková
PwC | Daňové a právní služby