Ve světě i v regionu CEE čelíme rapidním změnám. Jedná se o zásadní změny, jako například narušení technologických procesů, klimatické změny, roztříštěnost geopolitické situace a přetrvávající dopady koronavirové pandemie, které lidi a firmy kolem nás zasahují bezprecedentní rychlostí. Kvůli nim se organizace musí transformovat mnohem rychleji a důkladněji, než to kdy bylo potřeba.

V důsledku těchto změn se lídři firem z regionu CEE zajímají o to, jaká je vlastně jejich pozice v dané komunitě. V letošním průzkumu názorů generálních ředitelů – CEO Survey – se více než 60 % ředitelů v našem regionu nechalo slyšet, že již mění či hodlají měnit účel své organizace, který by měl lépe reflektovat roli firmy v celé společnosti. V globálním průměru se však takto vyjádřilo pouhých 43 % lídrů.V reakci na koronavirovou pandemii téměř polovina všech ředitelů plánuje v příštích třech letech navýšit investice do udržitelnosti a iniciativ ESG.

Změny probíhají i u nás v PwC. Během každoročního zasedání partnerů PwC pro region střední a východní Evropy, které se uskutečnilo online i osobně, se sešli lídři z více než 20 zemí světa a řešili otázku, jakým způsobem mohou nejlépe pomoci klientům překonat nové výzvy. Pro ty, kteří analyzují současnou situaci ve světě, není žádným překvapením, že jsme identifikovali dvě zásadní a vzájemně související výzvy, jimž organizace musí čelit.

  • První z nich je vybudovat důvěru, což nebylo nikdy důležitější ani těžší než v současnosti. Organizace stále častěji potřebují získávat důvěru v celé škále témat, která jsou pro jejich stakeholdery velmi významná.
  • Druhou výzvou je dosahovat udržitelných výsledků v prostředí, kde je konkurence a riziko narušení procesů větší než kdy jindy, a ve společnosti, která má neskutečně obrovská očekávání.

Pevně věřím, že zaujímáme dostatečně silnou pozici k tomu, abychom tyto dvě související výzvy pomohli klientům překonat, a to díky schopnosti vytvořit víceoborové týmy vyzbrojené technologickými prostředky a hlubokou expertizou v oblasti ESG, auditu, vytváření hodnot i daňové transformace. Díky tomu můžeme pomoci klientům ze střední a východní Evropy splnit očekávání jejich akcionářů, stakeholderů a celé společnosti.

Tuto novou globální strategii jsme pojmenovali The New Equation.

Zavazujeme se k tomu, že budeme rozvíjet naše schopnosti poskytovat klientům v rámci celého regionu CEE řešení k těm největším výzvám a příležitostem. S tím jsou spojeny investice do širších služeb v oblasti assurance, digitálních transformací, boje s finanční kriminalitou, cloud computing, robotiky a automatizace. Rovněž hodláme investovat 6 milionů dolarů do podpory našich ESG služeb, kdy v první řadě v regionu zřídíme ESG Centrum excelence.

Do konce finančního roku 2022 podpoříme digitální upskilling všech našich 12 000 lidí. Tento závazek vychází z již probíhajícího programu zvaného Digitise CEE, v rámci kterého se 9 000 tisíc zaměstnanců PwC v uplynulém finančním roce zúčastnilo kurzů digitálního upskillingu.

Dalším naším plánem je expanze pro bono odborných dobrovolnických programů napříč celým regionem, které pomohou zlepšovat digitální kondici dětí a znevýhodněných komunit. V 5 z našich teritorií (ČR, Maďarsko, Kazachstán, Polsko a Rumunsko) jsme již spustili program Cyber Security Education, který v příštím roce hodláme expandovat i do dalších zemí.

Abychom v příštích letech dokázali snížit naši uhlíkovou stopu, spustíme implementaci interního programu Net Zero s cílem pomoci všem teritoriím regionu CEE v plnění globálního závazku PwC do roku 2030 dosáhnout uhlíkové neutrality. 

Jelikož jsme si v PwC vědomi neustále se měnících trendů na trhu práce a dopadu pandemie na naše vlastní lidi, v celém regionu jsme oficiálně zavedli tzv. hybridní pracovní model, kde počítáme s tím, že většina našich zaměstnanců stráví 40-60 % pracovní doby mimo prostory kanceláře. Na podporu hybridního pracovního modelu pro naše lidi rovněž zavádíme „flexibilní pátky“ a propagujeme „5 jednoduchých zvyků podporujících wellbeing“.

Námi podniknuté kroky v oblasti upskillingu a podpory našich lidí jsou v souladu s vizí zakořenit inkluzi a diverzitu do všech oblastí DNA společnosti PwC. Pomocí strategie založené na vzdělání, inkluzi a reprezentaci hodláme vytvořit inkluzivní kulturu.

Samozřejmě i nadále trváme na našem závazku nabízet kvalitní služby.

Těšíme se na to, co nám budoucnost přinese a čeho spolu můžeme dosáhnout – pomoci našim klientům a stakeholderům budovat důvěru a dosahovat udržitelných výsledků.

Více o tématu strategie The New Equation se dočtete zde.

Nick Kos_CEO_PwC CEENick Kós
CEO, PwC Central and Eastern Europe