Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2022 se opět zvyšuje a bude činit 1 867 728 Kč. Sazba pojistného zůstává stejná - u zaměstnavatele 24,8 %, u zaměstnance 6,5 %. Zdravotní pojištění z příjmů se bude nadále hradit bez maximálního omezení. 
 
Vyšší výpočtový strop pro pojistné na sociální zabezpečení bude mít vliv například i na zvýšení hranice, od které se uplatňuje progresivní sazba daně při výpočtu daně z příjmů fyzických osob.***
 

Tomáš Hunal

PwC | Daňové a právní služby