Španělsko plánuje od 1. ledna 2022 zavedení daně z jednorázových plastů určených k dodání se zbožím kvůli jeho ochraně, usnadnění distribuce a manipulace s ním a také k prezentaci zboží.

Zavedení této daně je důsledkem již dříve zmiňovaného odvodu do evropského rozpočtu, který členské státy hradí od počátku roku 2021 z nerecyklovaných plastových obalů v oběhu na jejich území.

Španělský návrh zákona počítá s tím, že se daň bude vybírat z prvního lokálního dodání nových jednorázových plastů, z jejich dovozu a pořízení z jiného státu EU. Ze zdanění budou vyňaty plastové obaly používané pro ochranu určitých zemědělských a zdravotnických produktů.

Výše této daně se bude odvíjet od hmotnosti dodaných plastových obalů a jednotné sazby 0,45 EUR/kg (tj. cca 12 Kč/kg). Poplatníci této daně budou mít zároveň možnost uplatnit odpočet nebo požádat o vrácení zaplacené daně u obalů, které byly následně odeslány mimo španělské území, byly zničeny nebo vráceny a použity k recyklaci.

Právnické nebo fyzické osoby, kterých se tato daň bude týkat, budou povinny se k dani ve Španělsku registrovat a podávat měsíční nebo čtvrtletní přiznání (dle periodicity přiznání k DPH). Někteří výrobci a pořizovatelé plastových výrobků z EU budou navíc povinni uvádět související účetní údaje ve specializovaném výkazu. Plátci této daně, kteří nejsou usazeni ve Španělsku, budou muset pro účely vykazování zmocnit daňového zástupce. Budou také uplatněna nová související pravidla týkající se uvádění množství nerecyklovaného plastu a výše související daně na daňových dokladech. S tím souvisí i návrhy na penalizaci v případě jednání, které nebude v souladu s novými pravidly.

Pokud Vaše společnost nebo společnost ze skupiny podniká ve Španělsku, doporučujeme, abyste prověřili své činnosti a včas posoudili dopady této nové povinnosti na Vaše podnikání.***
 
Michaela Vraná, Barbora Novotná 
PwC | Daňové a právní služby