Jak se vyznat v pojmech spojených s agile? Náš tým Technology Consultingu připravil komiks pro snadné pochopení agile terminologie. Během návštěvy u rodiny Agilových zjistíte, co znamenají pojmy jako akceptační kritéria, retrospektiva nebo product owner.

AGILE_komiks_plakat_A4_WEB_Page_1

Tipy

Agile je moderní přístup k řízení práce nejen v oblasti IT. Díky průběžným dodávkám a těsné spolupráci se zákazníkem můžeme lépe reagovat na změny a dodávat rychleji a ve vyšší kvalitě. Akceptační kritéria jsou klíčovým prvkem vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem při užití agile metodik. Dostatečně konkrétní definice zamezí případným sporům o to, zda byl úkol splněn v dané kvalitě. Různé agilní role jsou vhodné pro typologicky odlišné lidi. Určitě máte ve své kanceláři soustředěné pracanty, přirozené leadery i lidi, kteří milují jasně daná pravidla a rádi hlídají. Rozdělení úkolů po úvodním plánování sprintu se může měnit dle potřeb zákazníka i týmu. Status úkolů, priority, problémy i příležitosti jsou agendou každodenního stand-up meetingu. Závěrečná retrospektiva slouží ke zhodnocení úspěchů i neúspěchů, návrhu změn a vylepšení. Úkoly, které se v průběhu sprintu nestihnou, musí být zařazeny na dlouhodobý produktový backlog.

image from www.pwc.comTIP: Product Owner a celý tým by si měl dát záležet na správné definici požadavků a akceptačních kritérií. Pokud se začne pracovat na nevyjasněných požadavcích, výsledek může být odlišný od toho, co zákazník očekával. Věci, které mohou někomu připadat jasné, může někdo jiný pochopit jinak.