Tlak na udržitelné podnikání rychle roste i ze strany investorů. Téměř polovina z nich jasně deklaruje, že nebude investovat do firem, které nepodnikají dostatečné kroky v environmentální a sociální udržitelnosti (ESG). Pro čtyři z pěti investorů je pak přístup firem v oblasti ESG jedním z rozhodujících faktorů při rozhodování o investicích, vyplývá z aktuální studie „PwC 2021 Global Investor ESG Survey“.

IStock-1299739845Firmy, které nezavádějí dostatečná opatření v oblasti sociální a ekologické udržitelnosti, riskují ztrátu potenciálních i stávajících investorů. Pro investiční banky a společnosti, správce aktiv i brokery je totiž sociální udržitelnost podnikání stále silnějším faktorem při rozhodování, kam svou investici umístit. „Plných 79 % investorů uvádí, že při rozhodování o investici se dívají i na to, jakým způsobem firma přistupuje k řízení ESG rizik a příležitostí,“ vysvětluje partner PwC Česká republika a expert na udržitelnost Jan Brázda.

Investoři přitom udržitelnost firem nejen sledují, ale své investice podle tohoto hlediska opravdu i směřují. Téměř polovina investičních společností (49 %) navíc jasně uvádí, že do firem, které v oblasti sociální a ekologické udržitelnosti nejsou aktivní, nebude vůbec investovat a pokud již investovali, tak z takové investice dokonce odejdou. „Tlak na ´zezelenání´ podnikání tak nepřichází jen ze strany státu a regulátorů, stále silnější slovo mají klienti a investoři. Jen ty firmy, které si tento fakt včas uvědomí, budou moci případná rizika spojená s udržitelnými kroky včas přeměnit na svou obrovskou konkurenční výhodu,“ dodal Jan Brázda. 

PwC-2021-Global-Investor-ESG-Survey_1920x1080Nejdůležitějším z ESG témat je přitom pro investory ochrana klimatu a snižování uhlíkové stopy. Stále více firem se zavazuje snížit svou uhlíkovou stopu, ideálně tak, aby byly uhlíkově neutrální nebo dokonce jejich provoz zachytil více škodlivých plynů, než vyrobí. Nejčastěji přitom ve svých plánech hovoří o roce 2030. „České firmy zatím za vyspělými státy spíše o trochu zaostávají. I zde ale ochrana klimatu rezonuje čím dál víc, kromě regulátorů, investorů a klientů hrají nezastupitelnou roli i sami zaměstnanci, kterým není osud klimatu lhostejný,“ dodává Jan Brázda.

Kromě ochrany klimatu, které za nejdůležitější označuje 65 % investorů, rezonují i další ESG témata, jako jsou ochrana a zdraví pracovníků (44 %) a zajištění rovnosti a diverzity na pracovišti (37 %). Podle investorů přitom změny musejí přicházet od vedení společnosti, pro 82 % dotázaných musejí být zapracovány ve firemní strategii a je nutné k nim přistupovat se stejnou vážností a důležitostí, jako ke tradičním byznysovým tématům.

Kvůli zájmu investorů roste i potřeba kvalitního a detailního nefinančního reportingu. Pro 83 % investorů je důležité, aby nefinanční reporting firem poskytl detailní náhled na kroky vedoucí ke splnění cílů v oblasti ESG. Pouze třetina investorů v tuto chvíli považuje nefinanční reporty firem za dostačující. 

„U zprávy o hospodaření firem je automatickou samozřejmostí jejich nezávislé ověření. U nefinančního reportingu to zatím podobným standardem není. Investoři přitom podobný přístup ocení, pro 75 % z nich je nezávislý pohled důležitý,“ připomněl Ondřej Rybka, expert PwC na nefinanční reporting. 

Cílem by mělo být také vytvoření jednotné metodiky, podle které budou ESG aktivity firem porovnávány a měřeny. „Díky projektům, které jsme realizovali, víme, na co se finanční instituce i zahraniční investoři zaměřují, nicméně někdy je i pro nás určitý požadavek a dotaz překvapením. Standardizace v této oblasti by situaci, výrazně ulehčila všem stranám a investorům by umožnila snazší porovnání jednotlivých firem,“ uzavřel Rybka. 

Snahy jednotlivých firem v oblasti ESG musejí jít ruku v ruce se snahou o zastavení klimatických změn napříč všemi zeměmi. O přísnějších dekarbonizačních cílech pro celý svět nyní jednali zástupci zhruba 200 zemí na klimatickém summitu ve skotském Glasgow. Řada zemí včetně České republiky přitom zatím nemá jasně definované datum, ke kterému chtějí být uhlíkově neutrální.

O PwC 2021 Global Investor Survey

Studie „PwC 2021 Global Investor Survey“ shrnuje názory 325 korporátních investorů z celého světa, primárně správců aktiv a portolio manažerů významných investičních skupin, bank a brokerských firem. Tyto firmy spravují po celém světě aktiva v objemu 11,6 bilionu dolarů. Průzkum se uskutečnil v září letošního roku.