Jaké novinky chystá rok 2022? Mnozí daňoví poplatníci v roce 2022 poprvé reálně pocítí některé změny související s tzv. zrušením superhrubé mzdy a zavedením progresivního zdanění. Přibude také slev na dani a zvyšuje se minimální mzda. 

Nebývalé navýšení slev na dani

Ve volebním roce došlo k výraznému navyšování slev na dani, což se projeví zejména s březnovou výplatou (inkasovanou v dubnu), kdy zaměstnanci dostávají zpět daňové přeplatky, které se jim průběžně strhávají ze mzdy formou zálohy.

Základní sleva na poplatníka, na kterou má nárok každá osoba platící daně, vzrostla o 3 tisíce korun již od začátku roku 2021. Navíc, od 1. ledna 2022 dochází k navýšení této slevy o další 3 tisíce korun a bude celkově činit 30 840 Kč ročně. Poměrnou část této roční slevy může uplatnit každý zaměstnanec měsíčně, pokud u svého zaměstnavatele podepíše prohlášení poplatníka (známý “růžový formulář”).

V průběhu roku 2021 došlo také k navýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti. Roční částka daňového zvýhodnění na druhé dítě se zvýšila o 2 916 Kč, činí tak 22 320 Kč, a na každé další dítě se částka zvýšila o 3 636 Kč, činí tak 27 840 Kč. 

“Navýšení daňového zvýhodnění je platné již pro rok 2021, ale prakticky je bude možné uplatnit až v daňovém přiznání, případně v ročním zúčtování daně. Měsíčně se zvýšené částky uplatní až při výpočtu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za leden 2022,” vysvětluje partner PwC a expert na daně fyzických osob Tomáš Hunal.

Zároveň došlo ke zrušení maximálního limitu pro výplatu daňového bonusu, tzn. částky, která se vyplácí poplatníkovi, pokud výše daňového zvýhodnění na děti přesáhne jeho daňovou povinnost. Obdobně, jako pro daňové zvýhodnění na vyživované děti, pro rok 2021 bude možné tuto změnu uplatnit až v daňovém přiznání, případně v ročním zúčtování daně. Měsíčně se tato změna promítne až při výpočtu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za leden 2022.

Dopady zrušení superhrubé mzdy a znovuzavedení progresivního zdanění

Zrušení superhrubé mzdy od 1. ledna 2021 změnilo po mnoha letech způsob výpočtu daně ze závislé činnosti a z podnikání. Zaměstnanci to pocítili bezprostředně tím, že jim z každé měsíční výplaty zbude řádově o tisícikoruny vyšší čistá mzda či plat. Tímto krokem se zároveň český daňový systém vrátil k praxi obvyklé ve vyspělých zemích OECD a došlo k jeho zpřehlednění a zjednodušení, zejména v mezinárodním srovnání.

Na druhou stranu povede tato změna ke zvýšení daňového zatížení u osob, které kromě příjmů ze zaměstnání mají ještě další příjmy, a které v součtu se zaměstnáním převýší limit pro uplatnění druhé daňové sazby 23 procent. Tedy pro ty, kteří měli za rok 2021 příjem více než 1,7 milionu korun ročně. 

“Jedná se typicky o neosvobozené příjmy z prodeje nemovitostí, příjmy z nájmu nemovitostí či z prodeje cenných papírů či výher. Tyto pasivní příjmy byly do konce roku 2020 zdaňovány sazbou 15 procent, nově však mohou podléhat dani 23 procent,” vysvětluje Tomáš Hunal, partner PwC a daňový expert.

Vyšší daňové zatížení se může reálně projevit až v roce 2022 při podání daňového přiznání a platbě daně za rok 2021. Vybrané typy pasivních příjmů ze zahraničí, například dividendy či úroky z depozitních vkladů, bude možné zdaňovat prostřednictvím samostatného základu daně v jednotné sazbě daně ve výši 15%.

“Novinkou v této souvislosti je i konec povinnosti podávat daňové přiznání pro vysokopříjmové zaměstnance, kteří byli předmětem solidární daně. Při splnění dalších podmínek mohou i tito zaměstnanci požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daní namísto podávání daňového přiznání finančnímu úřadu,” dodává Tomáš Hunal.

Zvýšení minimální mzdy

Od 1. ledna 2022 vzroste výše minimální mzdy na částku 16 200 Kč měsíčně. 

Tato změna ovlivní i další daňové náležitosti. Jedná se hlavně o výši minimálního vyměřovacího základu pro odvod zdravotního pojištění zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů a maximální výši roční slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné), které je možné uplatnit za každé vyživované dítě maximálně do výše minimální mzdy. 

Z minimální mzdy se odvozuje i osvobození pravidelně vyplácených důchodů, které jsou osvobozeny do výše 36násobku minimální mzdy ročně, což pro rok 2022 odpovídá částce 583 200 Kč.

“A konečně hraje minimální mzda roli  možnost uplatnění daňového bonusu, kdy roční příjem musí dosáhnout alespoň šestinásobku minimální mzdy. To tedy pro rok 2022 částky 97 200 korunám,” dodává Tomáš Hunal z PwC Česká republika.