Evropská unie si do roku 2030 vytkla dosažení cílů tzv. Zelené dohody a snížení uhlíkové stopy tak, aby se v roce 2050 stala klimaticky neutrální. K tomu je potřeba upravit ekonomickou aktivitu a přesměrovat investice směrem k udržitelným projektům. 

Právě proto začíná od Nového roku v EU, tedy i v Česku, platit první sada tzv. technických screeningových kritérií EU taxonomie.  Tato technická screeningová kritéria zjednodušeně řečeno určují, jaké podmínky musí hospodářské činnosti, aktiva či projekty splnit, aby byly evidovány jako "environmentálně udržitelné" (zelené). 

“Sada technických screeningových kritérií je velkým milníkem ve zvyšování transparentnosti ve vztahu k udržitelnosti a prevenci tzv. greenwashingu. Představuje praktickou pomůcku ve formě  jednotného klasifikační systému pro finanční instituce, vlastníky a správce aktiv, podnikatele i subjekty veřejného sektoru,” vysvětluje expert na udržitelnost z PwC Česká republika Petr Dovolil.

Na základě těchto kritérií se bude rozhodovat o přístupu k financím, evropským fondům na roky  2021-2027, nebo novým finančním produktům. Tvoří také základ pro oblast nefinančního výkaznictví. “Už nyní vidíme, že se na základě udržitelnosti proměňují i tržní preference v dodavatelských řetězcích,” dodává Dovolil.