Ministři financí jednotlivých členských států EU se domluvili na aktualizaci pravidel pro uplatňovaných sazeb DPH na zboží a služby. Nová pravidla umožní větší flexibilitu jednotlivých států v nastavení sazeb DPH a zároveň by měly být v souladu se společnými prioritami EU, jako je boj proti změně klimatu, podpora digitalizace a ochrana veřejného zdraví. 
 
EU nově umožní všem zemím zavést na vybrané zboží a služby nulovou nebo supersníženou sazbu DPH do pěti procent. DPH by tak v EU mohla být nově snížena např. u základních potravin, léků, hygienických potřeb, internetového připojení či klimaticky šetrných produktů. V České republice by tak supersnížená sazba mohla být uplatněna mimo jiné na dodávky elektřiny a plynu, namísto dlouhodobě navrhované nulové sazby, kterou se prosadit nepodařilo.
 
Aktualizovaná pravidla budou nyní zaslána Evropskému parlamentu, aby nejpozději do března 2022 bylo zkontrolováno jejich konečné znění. Po formálním přijetí členskými státy vstoupí právní předpisy v platnost 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.***
 
Martin Diviš, Tomáš Vlk, Dita Blažková
PwC | Daňové a právní služby