Od 1. ledna 2022 vzroste výše minimální mzdy na částku 16 200 Kč měsíčně.

Tato změna ovlivní zejména:

  • výši minimálního vyměřovacího základu pro odvod zdravotního pojištění zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů, 
  • maximální výši roční slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení, tzv. školkovné, které je možné uplatnit za každé vyživované dítě maximálně do výše minimální mzdy,
  • možnost uplatnění daňového bonusu, kdy roční příjem musí dosáhnout alespoň šestinásobku minimální mzdy, tedy pro rok 2022 částky 97 200 Kč a
  • osvobození pravidelně vyplácených důchodů, které jsou osvobozeny do výše 36násobku minimální mzdy ročně, což pro rok 2022 odpovídá částce 583 200 Kč.***

Tomáš Hunal

PwC | Daňové a právní služby