Generální ředitelé českých firem hodnotí výsledky letošních voleb velmi pozitivně. Zároveň ale novou vládu upozorňují, že je před ní řada problémů. Za ty nejdůležitější považují stabilizaci veřejných financí, důchodovou reformu a důraz na kvalitu vzdělání a infrastrukturu. Zajímavé je, že pouze velmi malá část top manažerů chce po vládě snižování daní. Vyplývá to z aktuálních výsledků průzkumu PwC CEO Survey.

Spokojeno s výsledky voleb do Poslanecké sněmovny je plných 89 % generálních ředitelů českých firem, rovných 30 % je dokonce velmi spokojeno. Spíše nespokojeno s výsledky voleb je pouze 8 % generálních ředitelů, velmi nespokojená jsou 3 %.

 „Nová vládní koalice má v českém byznysu evidentně velkou podporu. Lídři tuzemských firem toho ale zároveň od nastupující vlády nečekají málo. Kladou důraz na rozsáhlé reformy a nastartování odpovědného hospodaření státu,“ komentoval výsledky PwC CEO Survey řídící partner PwC Česká republika Jiří Moser. 

Graf-k-tiskove-zprave-16.12.2021-1080x1080Šéfové českých firem zároveň zdůrazňují, že před vládou stojí řada důležitých úkolů. Mezi tři nejpalčivější priority nejčastěji kapitáni tuzemského byznysu řadili adekvátní fyzickou i digitální infrastrukturu. Tu považuje za důležitou 15 % šéfů firem.

Evergreenem mezi prioritami je pro každou vládu již tradičně reforma penzijního systému. Důchodovou reformu spolu mezi tři nejdůležitější úkoly vlády shodně 13 % ředitelů. Stejnou důležitost podle průzkumu generální ředitelé přikládají i zkvalitnění vzdělávání a školské reformě.

„Trh práce se v nejbližších letech dramaticky promění. Pandemie ukázala, že vítězí technologické firmy, které mají dobře zvládnutý nábor a rozvoj talentů. K tomu jsou ale potřeba vzdělaní lidé, kteří se dovedou flexibilně přizpůsobovat změně a mají dobře vyvinutou schopnost řešit problémy. Včetně těch, o kterých nyní ještě ani nevíme,“ dodává řídící partner PwC Jiří Moser.

Poslední výzvou s  „dvojcifernou důležitostí“ je potom stabilizace veřejných rozpočtů (12 %). 

2021-12_blog_CEO_SurveyNaopak lídři byznysu po vládě téměř vůbec nechtějí snižování daní nebo pomoc s cenovou stabilitou (obojí jen 3 %). Mezi nejméně důležité považují čeští ředitelé také výzvy, které spadají pod pojem udržitelnost, případně pod zkratku ESG (Environmental, Social and Governance). Jen pro 2 % ředitelů je důležité, aby se nová vláda angažovala ve zmírňování klimatických změn a pouhé 1 % považuje za důležitou vyšší rovnost příjmů.

„U těchto dvou témat je vidět rozdíl proti západní Evropě a některým dalším zemím OECD. V Česku se přeměna byznysu směrem k udržitelnosti považuje stále za něco vynuceného shora, co pochází od regulátorů nebo z úrovně mateřské skupiny. Na Západě ale přichází velký tlak i zespodu – od zákazníků, zaměstnanců nebo i voličů. Proto se například klima už leckde stalo hlavním tématem voleb,“ uzavírá Jan Brázda, partner PwC a lídr služeb ESG. 

O PwC CEO Survey

CEO Survey je unikátní soubor dat a analýz, který ukazuje, jak se na svět dívají přední představitelé významných firem. Tedy ti, jejichž názory a rozhodnutí do značné míry formují národní i globální ekonomiku. Průzkum a následná studie řeší jak tradiční ekonomické otázky tvořící souvislou časovou řadu, tak i aktuální témata. Česká verze CEO Survey letos vznikla potřinácté. Doposud se letos zapojilo přes 160 generálních ředitelů, uzávěrka sběru je 19. prosince a zveřejnění výsledků je naplánováno na počátek února v návaznosti na globální výsledky CEO Survey oznamované tradičně na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.