České firmy se nadále potýkají s dopady pandemie a procházejí dalším složitým rokem. Generální ředitelé si nemyslí, že by se brzy situace výrazně zlepšila, za největší problém považuje 60 % z nich nedostatek lidí, trápí je i rostoucí ceny a nefunkční dodavatelské řetězce. Vyplývá to z průběžných výsledků PwC CEO Survey.

2021-12_CEO_SurveyRok 2020 považovalo 30 % ředitelů českých firem za nejhorší ve své kariéře. Zároveň se ale poměrně optimisticky dívali i do roku letošního. Průběžné výsledky aktuálního PwC CEO Survey ale nenaznačují, že by se situace zlepšila. 

„V tuto chvíli nezbývá než konstatovat, že z hlediska generálních ředitelů se žádný návrat do  normálu neudál. Spíše naopak. K samotné pandemii se přidaly další negativní vlivy a vytvořily nebývale volatilní prostředí,“ komentuje průběžné výsledky průzkumu řídící partner PwC Česká republika Jiří Moser. „Některé firmy sice z ´postpandemického´ boomu dokázaly profitovat, jiné však kvůli chybějícím materiálům nemohly fungovat téměř vůbec. Mnozí paradoxně zažili během pár posledních měsíců obě tyto situace,“ dodává Moser. To potvrzují i průběžné výsledky průzkumu – zhruba třetina generálních ředitelů vnímá letošek jako těžší rok než loni, třetina jako lepší, třetina vidí oba roky podobně. 

Graf-k-tiskove-zprave-1024x512Odpovídalo 125 ředitelů českých firem (od 23.11. do 11.12.)

Největším aktuálním problémem je pro ředitele českých firem trh práce. Plných 60 % respondentů označuje nedostatek pracovníků a vyčerpanost trhu práce za největší omezení rozvoje jejich společnosti. „Loni se mnoho lidí obávalo nárůstu míry nezaměstnanosti. To se neděje, firmám naopak lidé v celé řadě oborů nadále chybějí. Částečně za to mohou koronavirové restrikce, kvůli kterým z Česka odešly tisíce zahraničních pracovníků. Dalšími důvody jsou chybějící odborníci v době sociodemografického poklesu absolventů vysokých škol a nepřipravenost firem na strukturální změny,“ dodává Jiří Moser.

Jako spojené nádoby pak vystupují rostoucí ceny a váznoucí dodávky surovin.  Růst cen i nedostupnost zboží a dlouhé lhůty při čekání na dodávky označuje za velký problém 42 % generálních ředitelů. 

„Problémy s nedostatkem surovin i dodávkou zboží odstartovaly především v Číně, postupně ale zasáhly celou Evropu. Řada surovin i služeb zdražila více než dvojnásobně, chybějí lodě i kamiony, zboží se hromadí v přístavech, z firem je nemá kdo rozvážet. To vše zvyšuje nároky na plánování a vede ke zdražování výrobků. Ceny přitom porostou i nadále a situace v dodavatelských řetězcích zůstává stále napjatá. I v příštím roce proto musejí firmy s těmito dvěma faktory počítat,“ vysvětluje partner PwC Miroslav Bratrych.  

Samotnou pandemii a její přímé důsledky považuje za největší problém 36 % generálních ředitelů. Novým negativním vlivem z posledních měsíců jsou pak ceny energií, které pálí 20 % šéfů českých firem. 

Firmy si naopak nestěžují na nedostatek zákazníků nebo klientů, pokles poptávky hlásí pouze 8 % generálních ředitelů. Nemají ani problém s financováním, zhoršený přístup k úvěrům nebo vyšší úrokové sazby označuje za problém jen 6 % ředitelů.Ukazuje se, že české firmy v pandemii obstály, jsou zdravé a konkurenceschopné. Trápí je především vnější - těžko předvídatelné vlivy, u kterých navíc došlo ke kumulaci ve velmi krátké době,“ uzavírá Jiří Moser.

O PwC CEO Survey

CEO Survey je unikátní soubor dat a analýz, který ukazuje, jak se na svět dívají přední představitelé významných firem. Tedy ti, jejichž názory a rozhodnutí do značné míry formují národní i globální ekonomiku. Průzkum a následná studie řeší jak tradiční ekonomické otázky tvořící souvislou časovou řadu, tak i aktuální témata. Česká verze CEO Survey letos vznikla potřinácté. Doposud se letos zapojilo přes 125 generálních ředitelů, uzávěrka sběru je 19. prosince a zveřejnění výsledků je naplánováno na počátek února v návaznosti na globální výsledky CEO Survey oznamované tradičně na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.