Produktivita velké části firem umožňujících v posledním roce alespoň částečnou práci z domova byla vyšší než při práci v kancelářích před epidemií. Velkým tématem ale zůstává nastolení vzájemné důvěry mezi pracovníky a vedoucími zaměstnanci, vyplývá ze studie PwC zpracované na základě odpovědí šéfů a HR manažerů z 26 zemí světa.

Firmy, které v posledním roce umožnily svým zaměstnancům plnou nebo částečnou práci z domova, ve velké většině případů zvýšily svou efektivitu. Plných 57 % firem říká, že své cíle splnila lépe než v době, kdy zaměstnanci chodili na pracoviště. Pouhá 4 % manažerů a HR ředitelů naopak tvrdí, že produktivita jejich firmy klesla.

„Díky rozvoji moderních technologií a digitalizaci je pro řadu odvětví práce z domova přirozeným krokem, epidemie tento vývoj jen urychlila. Flexibilita, digitalizace a inovativnost je základem úspěchu a práce z domova je s těmito prioritami v plném souladu. Nutností pro fungující práci z domova je ale důvěra vedoucích pracovníků ve své kolegy,“ vysvětluje Andrea Linhartová Palánová, expertka na řízení lidských zdrojů z PwC Česká republika.

O tom, že se jim daří budovat prostředí založené na důvěře mezi vedoucími a pracovníky je přitom přesvědčeno pouze 30 % dotázaných manažerů. „Klíčovými faktory pro úspěšnou práci z domova jsou tak firemní kultura a správné vedení lidí. Role lídrů je tak ještě důležitější než v minulosti, musejí i na dálku umět skloubit rozvoj lidí, důvěru v jejich schopnosti a zároveň plnění firemních cílů,“ dodala Andrea Linhartová Palánová.

Práce z domova přitom vyhovuje i pracovníkům. Podle jarní studie PwC pouhých 9 % lidí, kteří v době pandemie pracovali z domova, se chce naplno vrátit do kanceláří. Drtivá většina pracovníků (72 %) vítá mix práce z domova a z kanceláře, 19 % lidí uvádí, že by nejraději pracovalo pouze z domova. Velkou roli ve vnímání práce z domova přitom hraje dojíždění, práci z domova preferují více lidé z městských aglomerací se složitější dopravní situací.

Velkým tématem i do budoucna zůstává digitalizace. Ta v blízké budoucnosti povede k zániku řady profesí, zaměstnanci se tak budou přesouvat do nových pozic. Podle aktuální PwC studie si manažeři personální rizika spojená s větší digitalizací zatím dostatečně neuvědomují. Pouze 21 % dotázaných potvrdilo, že si plně uvědomuje rizika spojená s rušením pracovních míst kvůli digitalizaci. A pouze 25 % vedoucích manažerů tato rizika dostatečně jasně komunikuje svým zaměstnancům. 

„Řada současných pracovních pozic zanikne. A firmy musejí v dostatečném předstihu své lidi na tuto změnu připravit, musejí jim pomáhat učit se nové znalosti a dovednosti. Zaměstnanci i v nové roli zůstanou tím nejcennějším, co firmy mají. A ty, které chtějí být úspěšné, musejí být na tuto digitální evoluci připraveny,“ dodala Andrea Linhartová Palánová. Podle průzkumu přitom pouze 26 % manažerů jasně souhlasí, že už nyní pracují na identifikaci těch dovedností, které budou od svých lidí potřebovat v souvislosti s digitální transformací.

PwC studii založila na dotazování téměř 4000 vedoucích pracovníků a HR manažerů z 28 odvětví ekonomiky ve 26 zemích světa.