Od 1. ledna 2022 vstupují v platnost nová ustanovení zákona o DPH týkající se zdanění cestovních služeb, která zavádí v této oblasti několik významných změn v návaznosti na judikaturu Evropského soudního dvora. Níže uvádíme jejich stručný přehled.

  • Již nebude možné zjišťovat základ daně, tzv. přirážku, z poskytnutých cestovních služeb najednou za celé zdaňovací období. Dle nové úpravy bude nutné přirážku počítat za každou jednotlivou poskytnutou cestovní službu.
  • V případě, že bude poskytovaná cestovní služba známá dostatečně určitě, tj. bude známa sazba daně a místo plnění cestovní služby, vznikne nově povinnost přiznat daň již při přijetí zálohy na tuto službu. Přirážka bude u přijaté zálohy stanovena jako součin výše přijaté zálohy a koeficientu pro výpočet přirážky.
  • Zákon uvádí dva možné způsoby výpočtu tohoto koeficientu. Oba se odvíjí od celkové dohodnuté cenu za cestovní službu. První z nich dále zohledňuje pouze výdaje již vynaložené na poskytnutí služby ke dni platby zálohy. Druhý způsob stanovení koeficientu pak počítá se všemi náklady, které budou v souvislosti s cestovní službou vynaložené, tj. již uhrazenými i očekávanými.
  • Letecká přeprava do třetích zemí již nebude celá podléhat osvobození, ale úsek přepravy na území EU bude podléhat zdanění přirážkou.


Generální finanční ředitelství k uvedené problematice vydalo 1. prosince 2021 Informaci.

Rádi Vás novou úpravou podrobněji provedeme a a posoudíme její dopady na Vaši společnost.***

Pavel Štefela, Barbora Novotná
PwC | Daňové a právní služby