Novelizace zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů přinesla od 1. ledna 2022 změny v elektronické komunikaci mezi podnikateli.

Daňove_a_právní_novinky_2022-900x600Podle původních pravidel šlo zpřístupnit doručování soukromých zpráv v systému datových schránek mezi podnikateli na jejich žádost. Taková zpráva byla navíc doručena pouze v případě, že se adresát do své datové schránky přihlásí. Právě to se změnilo.

Každý podnikatel by měl v rámci své agendy zohlednit, že nejpozději od 1. března 2022 umožní systém datových schránek zasílání a doručování dokumentů mezi podnikateli bez jakýchkoliv překážek. 

„Této komunikační platformě totiž podnikatel nebude moci zabránit ani tím, že se do datové schránky nepřihlásí. V takovém případě se dokument nově považuje za doručený desátým dnem od jeho dodání do datové schránky. Opomenutí pravidelné kontroly datových schránek proto může vyústit v nepříjemné překvapení i v rámci obchodních vztahů, např. zmeškání včasné reakce na návrh smluvní dokumentace či prodlení s úhradou faktury,“ vysvětluje advokát PwC Legal Miloš Sochor.

Datové schránky přináší do podnikatelské sféry jistotu doručení elektronicky zaslaných dokumentů. Nová úprava nicméně nepovažuje dokument automaticky za podepsanou písemnost. Náležitosti podpisu se proto i nadále řídí standardními pravidly elektronické komunikace jako dosud.